käyttöehdot

Myyntiehdot

Myyntiehdot

Päivitetty viimeksi [13/09/2023]

Tervetuloa ja kiitos luottamuksestasi. Alla ovat yleiset myyntiehdot, jotka koskevat verkkosivustoa www.VKNGjewelry.com.

 • MÄÄRITELMÄT

Isoilla kirjaimilla kirjoitetut termit tässä asiakirjassa viittaavat seuraaviin:

Yritys" tai "VKNG" tarkoittaa yritystä BLGD Entreprise, jonka kotipaikka on 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, Ranska, rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 85046833100010 ja jonka yhteisön sisäinen ALV-numero on FR 37 850 468 310.

Nettisivu" tarkoittaa verkkosivustoa tai verkkosivustoja, joihin pääsee URL-linkistä www.VKNGjewelry.com, ja kaikkia VKNG:n julkaisemia verkkosivustoja Tuotteidensa esittelyyn ja myyntiin.

Käyttäjä" viittaa jokaiseen henkilöön, joka selaa verkkosivustoa.

Tuote" viittaa kaikentyyppisiin materiaalituotteisiin, joita myydään verkossa verkkosivustolla, ja erityisesti koruja, koriste-esineitä ja muotiasusteita.

Järjestys" viittaa mihin tahansa asiakkaan tuotteen ostamiseen VKNG:ltä verkkosivuston kautta.

Asiakas" viittaa luonnolliseen tai oikeushenkilöön, ammattihenkilöön tai kuluttajaan, joka ostaa Tuotteen VKNG:ltä verkkosivustolla.

"Yleiset myyntiehdot", "käyttöehdot" tai "GTC" viittaa näihin yleisiin myyntiehtoihin, joita sovelletaan VKNG:n ja sen asiakkaiden välisen sopimussuhteen puitteissa ja jotka sisältävät tietosuojakäytännön, joka saattaa olla saatavilla verkkosivustolla ja mitä tahansa verkkosivuston elementtiä, johon ne nimenomaisesti viittaavat.

"Kirjautumistiedot" viittaa VKNG:n Asiakkaalle antamaan käyttäjätunnukseen ja salasanaan, jotta hän pääsee verkkosivuston kautta henkilökohtaiseen tilaansa.

Kumppani" tarkoittaa ammattimaista kumppania, jonka kanssa VKNG on liikesuhteessa tai johon VKNG voi kääntyä Tuotteen myynnin yhteydessä ja jolle Asiakas voitaisiin ohjata tilauksensa yhteydessä.

 

 • SOVELLUS SOVELTAMISALA

2.1. Esine. Nämä käyttöehdot säätelevät minkä tahansa Tuotteen myyntiä Asiakkaalle Verkkosivustolla, mukaan lukien VKNG:n käyttöön tarjoaman Verkkosivuston käyttöehdot.

2.2. Kapasiteetti. Verkkosivuston käyttö tilauksen tekemiseen edellyttää kaikkien näiden GTC:n ehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Asiakas ilmoittaa olevansa täysi-ikäinen ja kykenevä tekemään maansa lakien mukaisen sopimuksen tai ilmoittaa edustavansa voimassa olevan toimeksiannon nojalla henkilöä, jolle hän tekee tilauksen.

2.3. Pääsy GTC:hen. Käyttöehdot ovat saatavilla milloin tahansa verkkosivustolla, ja ne ovat soveltuvin osin etusijalla mihin tahansa muuhun aikaisempaan tai tulevaan versioon nähden. Ne tulevat voimaan tämän asiakirjan yläosassa mainitusta päivityspäivästä. Käyttöehtoja sovelletaan kaikkien muiden ehtojen poissulkemiseen, ja erityisesti niihin, jotka koskevat tuotteiden myyntiä muiden jakelu- ja markkinointikanavien kautta.

2.4. GTC:n hyväksyminen. Asiakas vakuuttaa lukeneensa GTC:n ja hyväksyneensä ne ennen tilausta, mikä merkitsee näiden yleisten myyntiehtojen varauksetonta hyväksymistä.

Tällä hyväksymisellä Asiakas vahvistaa, että hän on ennen tilauksen tekemistä saanut VKNG:ltä Verkkosivuston kautta riittävästi tietoa ja neuvoja, joiden avulla hän voi varmistaa, että tilauksensa sisältö vastaa hänen tarpeitaan. Nämä käyttöehdot muodostavat kaikki osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sopimussuhteen puitteissa.

Ellei toisin todisteta, Verkkosivuston tallentamat tiedot ovat todiste kaikista tosiseikoista, hyväksymisestä ja liiketoimista.

2.5. GTC:n laajuus. Asiakas voi milloin tahansa pyytää kopion tilaukseensa sovellettavista käyttöehdoista. Näihin ei saa Asiakkaan aloitteesta lisätä ja/tai korvata erityisiä ehtoja. VKNG varaa oikeuden säätää tiettyjen Tuotteiden myyntiä koskevista erityisehdoista, erikoistarjouksista, erityistakuista jne., jotka toimitetaan Asiakkaalle ennen tilausta. Jos VKNG ei yhdessä tai useammassa tapauksessa vaadi noudattamaan jonkin GTC:n ehtoja, sopimuksia tai ehtoja, käyttämään jotakin GTC:n mukaista oikeutta tai etuoikeutta, ei tule tulkita myöhemmäksi luopumiseksi tällaisista ehdoista, liitot, ehdot, oikeudet tai etuoikeudet,

 

 • TUOTTEIDEN OMINAISUUDET

Asiakas voi viitata Tuotteen esittelyyn Verkkosivustolla, joka on yhteenveto Tilaussivulla ja vahvistussähköpostissa. Valokuvien väri voi vaihdella käyttämäsi tietokoneen näytön mukaan. Asiakasta varoitetaan nimenomaisesti, että kaikki tuotetarjoukset voivat muuttua. Vain Tilauksessa kuvattu Tuote kuuluu Asiakkaalle.

GTC:n alaiset tuotteet on kuvattu ja esitetty mahdollisimman tarkasti. Jos tässä esityksessä on kuitenkin virheitä tai puutteita, VKNG ei ole vastuussa, ellei virhe tai puute vaikuta olennaiseen osaan kyseessä olevasta Tuotteesta. Asiakkaan ostama tuote toimitetaan ostopäivän versiossa.

 

 • JÄRJESTYS

4.1. Asiakas on täysi-ikäinen. Asiakas takaa VKNG:lle olevansa täysi-ikäinen ja että hänellä on tarvittavat valtuutukset käyttää valitsemansa maksutapaa Tilausta vahvistaessaan.

4.2. Tilaa Verkkosivustolta. Valittuaan Tuotteen, jonka hän haluaa ostaa Verkkosivustolta, Käyttäjä ohjataan tilaussivulle, jolle hän antaa henkilötietonsa (sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero) sekä kaikki tarvittavat ja oikeat tiedot ja yhteystiedot. tiedot, jotka mahdollistavat Tuotteen toimituksen ja tilauksen laskutuksen. Käyttäjä valitsee maksutavat (kertamaksu tai useassa erässä) VKNG:n tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

4.3. Tietojen tarkistaminen. Asiakas on yksin vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja takaa VKNG:n väärän henkilöllisyyden varalta. Asiakas ei voi pitää VKNG:tä vastuussa virheistä, jotka johtuvat tuotteen toimittamiseen käytettävien tilaushetkellä annettujen tietojen epätarkkuudesta tai virheellisyydestä. Asiakkaan tulee varmistaa, että hän voi todella vastaanottaa paketin ilmoitettuun osoitteeseen Tilauksessa ilmoitettujen toimitusaikojen mukaisesti.

Asiakkaan tekemässä osoitevirheessä tuote palautetaan VKNG:lle. Mikäli Asiakas haluaa Tuotteen toimitettavan uudelleen toiseen osoitteeseen, aiheutuvat uudet toimituskulut Asiakas maksaa. Jos Asiakas ei halua, että tuotetta lähetetään uudelleen toiseen osoitteeseen ja pyytää hyvitystä, alkuperäisiä toimituskuluja ei palauteta.

4.5. Maksuvelvollisuus. Kaikki VKNG:n vastaanottamat Tilaukset katsotaan kiinteäksi ja lopulliseksi, ja ne edellyttävät näiden käyttöehtojen täyttä ja täydellistä noudattamista ja hyväksymistä tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti sekä velvollisuutta maksaa tilatuista tuotteista.

4.6. Sähköinen allekirjoitus. Asiakkaan pankkitietojen online-toimitus ja Tilauksen lopullinen vahvistaminen ovat todiste Asiakkaan suostumuksesta ja arvoltaan:

 • Sitoumus maksaa määräyksen mukainen summa;
 • Kaikkien suoritettujen liiketoimien allekirjoitus ja nimenomainen hyväksyntä.

4.7. Tilausvahvistus. Kun asiakas on lukenut ja hyväksynyt GTC:n valitsemalla tähän tarkoitukseen varatun ruudun, asiakas ohjataan Tilauksen yhteenvetosivulle, jolle hän antaa pankkitietonsa ennen maksun vahvistamista. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa Tilauksensa yhteenveto ja tarvittaessa korjata se ennen tilauksen maksun vahvistamista. Tämä toinen napsautus vahvistaa lopullisesti asiakkaan tilauksen.

4.8 Vahvistussähköposti. Asiakas saa vahvistussähköpostin ja yhteenvedon tilauksestaan ​​heti, kun VKNG tai sen maksupalveluntarjoaja on vahvistanut maksun. Asiakkaalla tulee olla toimiva sähköinen postilaatikko. Muuten he eivät voi saada kirjallista vahvistusta tilauksestaan ​​annettuun sähköpostiosoitteeseen.

4.9. Todiste kaupasta. VKNG:n tietokonejärjestelmissä kohtuullisin turvallisin ehdoin säilytetyt tietokoneistetut rekisterit katsotaan todisteeksi osapuolten välisestä yhteydenpidosta, tilauksista ja maksuista. Ostotilausten ja laskujen arkistointi tapahtuu luotettavalle ja kestävälle välineelle, joka voidaan tuottaa todisteeksi.

 

 • HINNOITTELU

5.1. Sovellettavat hinnat. Tilattu Tuote myydään hinnoilla, jotka näkyvät Verkkosivustolla, kun VKNG on rekisteröinyt Asiakkaan tilauksen.

Hinnat ilmaistaan ​​valuutassasi sijainnistasi riippuen, ja niissä on huomioitu mahdollinen arvonlisävero. Viitevaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Kaikki sovellettavan arvonlisäverokannan muutokset näkyvät automaattisesti Tuotteiden hinnoissa. Ellei toisin mainita, Verkkosivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät kaikki verot.

Kun ostat muussa valuutassa kuin USD, valuuttamuunnoksen suorittaa kumppanimme Flow Commerce Inc., ja se sisältää muuntomaksun, joka kattaa uloskirjautumishetken valuuttakurssin käsittelyn ja takuut.

Suosittelemme maksamaan tilauksesi siinä valuutassa, jossa maksutapasi on lähetetty. Vaikka sinulla on mahdollisuus maksaa eri valuutassa, pankkisi saattaa veloittaa lisämaksun valuutan muuntamisesta takaisin kotivaluutaksi.

Kansainvälisen myynnin yhteydessä kaikki tullimaksut ja erilaiset verot ovat asiakkaan (DDU) yksin vastuulla. Asiakas on vastuussa hyödyllisten tarkastusten suorittamisesta ja verovelvoitteidensa noudattamisesta. VKNG:tä ei voida saattaa vastuuseen tässä suhteessa, ja asiakas on yksin vastuussa.

5.2. Maksettavat summat. Toimeksiannon vahvistaminen edellyttää, että kaikki siihen liittyvät erät maksetaan. Vahvistamalla Tilauksen Asiakas valtuuttaa VKNG:n (tai sen Yhteistyökumppanit, maksupalveluntarjoajat) lähettämään pankkilleen ohjeet veloittaa pankkitiliä, jonka pankkitiedot Asiakas on antanut tilausyhteenvedossa ilmoitettujen eräpäivien mukaisesti. .

5.3. Maksutapa. Tilauksensa maksamiseksi asiakkaalla on mahdollisuus valita kaikista VKNG:n hänelle tarjoamista ja verkkosivustolla listatuista maksutavoista (erityisesti: maksu luottokortilla (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), PayPal, Amazon Pay ).

Asiakas valitsee suoraveloitustavan tarjoamillaan maksujärjestelmillä ja palveluilla, jotka ovat kolmansien osapuolien tarjoamia turvallisia palveluja, joihin sovelletaan erityisiä sopimusehtoja, joihin VKNG ei voi vaikuttaa.

Maksu suoritetaan SEPA-suoraveloituksella tai annetuista pankkikorttitiedoista riippuen maksupalveluntarjoajan tarjoamasta maksutavasta ja Asiakkaan valinnasta. VKNG varaa oikeuden käyttää valitsemiaan maksupalveluntarjoajia ja muuttaa niitä milloin tahansa.

5.4. Veloitusvaltakirja. Antamalla pankkitietonsa Tilauksen teon yhteydessä Asiakas valtuuttaa VKNG:n veloittamaan tililtä vastaavan Tuotteen Verkkosivustolla ilmoitetun hinnan.

5.5. Erikoistarjoukset ja kupongit. VKNG varaa oikeuden ehdottaa määräaikaisia ​​tarjouksia, kampanjatarjouksia tai hinnanalennuksia Tuotteilleen ja tarkistaa tarjouksiaan ja hintojaan Verkkosivustolla milloin tahansa laissa säädetyin ehdoin. Sovellettavat hinnat ovat Asiakkaan Tilauksen tekemishetkellä voimassa olevia hintoja, jotka eivät voi luottaa muihin tilaustaan ​​edeltäviin tai myöhempiin hintoihin. Alennuskuponkeihin voidaan soveltaa erityisehtoja, ja ne ovat tiukasti henkilökohtaisia ​​​​edunsaajalle, ja ne voidaan käyttää vain kerran.

5.6. Maksutapahtuma - Petos. VKNG varaa oikeuden keskeyttää tilauksen käsittelyn ja toimituksen, jos tapahtuma epäonnistuu tai jos maksua ei suoriteta. VKNG varaa oikeuden kieltäytyä noudattamasta Tilausta asiakkaalta, joka ei ole maksanut kokonaan tai osittain aikaisempaa Tilausta tai jonka kanssa on vireillä maksuriita.

VKNG voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen pyytääkseen lisäasiakirjoja Tilauksen maksun suorittamiseksi. VKNG voi luottaa Tilausanalyysijärjestelmän antamiin tietoihin. Pyydetyt asiakirjat on toimitettava VKNG:lle tilauksen vahvistamiseksi. Luottokorttipetosten torjumiseksi VKNG voi suorittaa maksuvälineen visuaalisen tarkastuksen ennen Tuotteen toimittamista. Pankkikortin vilpillisen käytön yhteydessä Asiakasta kehotetaan heti tämän käytön todettuaan ottamaan yhteyttä VKNG:hen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimenpiteitä, joita Asiakkaan on ryhdyttävä pankkinsa kanssa.

5.7. Oletus tai myöhästynyt maksu. Asiakkaan laiminlyönnistä tai myöhästymisestä peritään laissa säädetty korko ja sakko.

 

 • LAIVAUS
 • Saatavuus varastossa

Tuotteet tarjotaan myyntiin ja toimitetaan käytettävissä olevien varastojen rajoissa. Mikäli tilattua Tuotetta ei ole saatavilla, VKNG ilmoittaa asiasta välittömästi Asiakkaalle ja voi tarjota hänelle laadultaan ja hinnaltaan vastaavan tuotteen tai, jos se ei ole mahdollista, palauttaa tilauksen asiakkaan niin halutessaan. VKNG ei ole velvollinen maksamaan peruutuskorvauksia, paitsi jos tuotteen hinta palautetaan, ellei sopimuksen noudattamatta jättäminen ole henkilökohtaisesti VKNG:n syynä.

 • Oikeus riskien pidättämiseen ja siirtoon

VKNG pysyy myytyjen Tuotteiden omistajana, kunnes hinta on kokonaisuudessaan maksettu. VKNG sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin varotoimiin VKNG:n omistuksessa olevien Tuotteiden asianmukaisen säilymisen varmistamiseksi. Lukuun ottamatta tapausta, jossa koko hintaa ei ole maksettu tilaushetkellä, tuotteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Kaikki Tuotteen katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Asiakkaalle, kun tämä tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli (esim. keräyspiste, concierge jne.) ja mikä tahansa muu palveluntarjoaja kuin VKNG:n tarjoama rahdinkuljettaja ottaa sen fyysinen hallinta. Joka tapauksessa, kun Asiakas uskoo tavaran toimituksen muulle kuin VKNG:n tarjoamalle rahdinkuljettajalle, Tuotteen katoamis- tai vahingoittumisriski siirtyy Asiakkaalle, kun se luovutetaan rahdinkuljettajalle.

 • Maat, joihin toimitamme:

 

Toimitus on saatavilla maailmanlaajuisesti, lukuun ottamatta seuraavia maita joille emme vielä toimita tuotteitamme:

 

Algeria

Kiina

Intia

Indonesia

Iran, (islamilainen tasavalta)

Irak

Libanon

Marokko

Etelä-Afrikka

Tunisia

Venezuela

 

 • Toimitustavat ja rahdinkuljettaja

 

Tilausta tehdessään Asiakkaalla on mahdollisuus valita joko vakiotoimituksen ja pikatoimituksen välillä. Toimitukset suorittaa riippumaton rahdinkuljettaja osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut tilausta tehdessään ja johon rahdinkuljettaja pääsee helposti käsiksi. Tilausta tehdessään VKNG voi tarjota Asiakkaalle erilaisia ​​toimitustapoja. Asiakkaalle ilmoitetaan tämän jälkeen ennen tilauksensa viimeistelyä rahdinkuljettajan veloittamista määräajoista ja hinnoista.

 

Vakiotoimitus: Vakiotoimitus tarjotaan kaikille yhden tai useamman tuotteen tilauksille, joiden arvo on yli 70 USD.

 • Ukrainan työpajassamme käsintehdyille tuotteille: vakiotoimitus Ukrainasta tapahtuu UkrPoshtan kautta, joka noudattaa omia yleisiä myyntiehtojaan, joihin pääsee seuraavasta linkistä: https://www.ukrposhta.ua/en/pravyla-nadannia-posluh- poshtovoho-zviazku.

 

 • Kaikille muille tuotteille: Toimitus tapahtuu Marseillen (Ranska) varastoltamme Ranskan paikallispostin (La Poste - Tracked Delivery) kautta, joka noudattaa omia yleisiä myyntiehtojaan, jotka ovat saatavilla seuraavasta linkistä: https://laposte.fr /medias/sys_master/apache_synchronised/h70/h5a/11453159931934/CSV-Export-Suivi-V1Janv-2019.pdf

Pikatoimitus: Pikatoimitus tarjotaan kaikille yhden tai useamman tuotteen tilauksille yli 200 USD:n arvosta. Huomaa kuitenkin, että Ukrainassa käsintehdyt tuotteet eivät ole oikeutettuja pikatoimitukseen. Jos teet yli 200 USD tilauksen, vain tuotteet, jotka eivät ole käsintehtyjä meidän työpajassamme Ukrainassa, toimitetaan ilmaisella pikatoimituksella, muut tuotteet toimitetaan ilmaisella vakiotoimituksella. Huomatkaa että suuret tuotteet (kuten kangas, sarvet, kilvet, kirveet tai tietyt vaatteet) eivät ole oikeutettuja ilmaiseen toimitukseen.

 

Pikatoimitus tarjotaan maailmanlaajuisesti, lukuun ottamatta artiklassa 2 lueteltuja maita, ja sen tarjoaa DHL Express, joka soveltaa omia yleisiä myyntiehtojaan, jotka ovat saatavilla seuraavan linkin kautta: https://mydhl.express.dhl/fr/en/legal/terms-and-conditions.html

 

 

 

 • Toimitusaika

Kun maksusi on vahvistettu, tilauksesi käsittelyssä ja lähettämisessä voi kestää jopa 48 tuntia. Klo 9.00 PST jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään seuraavana arkipäivänä. Asiakkaalle ilmoitetaan tilaushetkellä, että jotkin Tuotteet valmistetaan käsityönä pyynnöstä ja vaativat 2-7 työpäivän viiveen ennen toimitusta.

Ellei Verkkosivustolla tilaushetkellä ja/tai Tilaussivulla toisin mainita ja ellei laki salli pidempää ajanjaksoa, VKNG sitoutuu toimittamaan minkä tahansa Tuotteen alla ilmoitettujen toimitusaikojen puitteissa, sen maan mukaan, mihin tuotteet lähetetään. :

 

Toimitus maahan

Vakiotoimitus

DHL Express Shipping

USA/Kanada

7-15 päivää

1-2 päivää

Ranska

7-10 päivää

1 päivä

Eurooppa (Ranskan ulkopuolella)

7-10 päivää

2-5 päivää

Muu maailma

10-20 päivää

2-7 päivää

 

Tilauksessa ilmoitetut toimitusajat voivat olla pidempiä ja vaihtelevia ottaen huomioon postipalvelujen toimitussaatavat ja kaikki VKNG:n tai rahdinkuljettajan ulkopuoliset odottamattomat tapahtumat (esim. lakko).

 • Myöhäinen toimitus

Jos tilattua tuotetta ei toimiteta tilauslomakkeessa mainittuna tai GTC:ssä määrättynä päivänä tai sitä ennen, asiakas voi epäonnistuneesti kehotettuaan VKNG:tä suorittamaan toimitusvelvoitteensa kohtuullisessa lisäajassa, ratkaista sopimuksen kirjatulla kirjeellä vastaanottotodistus tai kirjallinen muulla pysyvällä välineellä. Sopimus katsotaan päättyneeksi, kun VKNG on vastaanottanut kirjeen tai kirjallisen irtisanomisilmoituksen, ellei VKNG ole tällä välin täyttänyt toimitusvelvollisuuttaan. Kun sopimus irtisanotaan näillä ehdoilla, VKNG palauttaa Asiakkaalle kaikki maksetut summat viimeistään neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen irtisanomisesta.

Ellei laissa toisin säädetä ja ellei tässä toisin säädetä, toimitusajan ylitykset eivät saa aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa tai korvausta. VKNG varaa oikeuden välittää Asiakkaan valituksen toimituksesta vastaavalle rahdinkuljettajalle, joka voi tarvittaessa pyytää Asiakkaalta lisätietoja viivästymisestä.

 • Toimituspaikka

Tuotteet toimitetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakas ei voi muuttaa toimituspaikkaa tilauksen jälkeen. VKNG voi toimittaa Tuotteen suoraan Asiakkaan osoitteeseen tai noutopisteeseen. Epidemian tai muun terveysriskin sattuessa paketti voidaan jättää rakennuksen eteen toimituspaikalle (kontaktiton toimitus). Vanhentumaton henkilötodistus voidaan pyytää ennen Tuotteen toimitusta. Asiakkaan on noudettava tilattu Tuote viidentoista päivän kuluessa saatavuudesta (ilmoitus kulkupisteestä, ilmoitus saatavuudesta noutopisteessä jne.). Jos tuotetta ei noudeta määräajassa ja säädetyin ehdoin, tilaus peruutetaan ja palautuksen toimituskulut voidaan veloittaa Asiakkaalta.

6.8 Tuotteen kunto. Kun tuote toimitetaan Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen, on Asiakkaan vastuulla tarkastaa toimitetun tuotteen kunto toimittajan läsnä ollessa ja vaurion tai puutteellisen toimituksen sattuessa "ilmaista varauksia" ” toimituksesta ja mahdollisesti kieltäytyä toimittamasta tuotetta suoraan toimittajalle.

 

 • PERUUTUSOIKEUS 

7.1. Määräaika. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Tilauksensa ilmoittamatta syytä neljäntoista kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona Asiakas tai toimitukseen valtuutettu kolmas osapuoli on vastaanottanut Tuotteen ilmoitetussa osoitteessa tai noutopisteessä.

Kun kyseessä on usean tuotteen tilaus, joka toimitetaan erikseen tai jos tuote koostuu eristä tai useista osista, joiden toimitus on jaettu määrätylle ajanjaksolle, aika lasketaan viimeisen tuotteen vastaanottamisesta. , tai erä / kappale. Jos määräaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, sitä pidennetään seuraavan ensimmäisen arkipäivän viimeisen tunnin loppuun.

Kaikista tilauksesta tehdyistä tilauksista (tuotesivulla mainitun näytön mukaan) valmistus- ja materiaalihävikkikulut vähennetään hyvityksestä, jos peruutus tapahtuu 2 päivän kuluttua. Määrä on 30 % tuotteen hinnasta.

7.2. Harjoitustapa. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakas ilmoittaa VKNG:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella postitse osoitteeseen: VKNG Jewlery – BLGD Entreprise 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille FRANCE tai sähköpostitse osoitteeseen: Customerservice@vkngjewelry.com. Asiakas voi käyttää alla olevaa mallillista peruuttamislomaketta, mutta tämä ei ole pakollista. Todistustaakka peruuttamisoikeuden käyttämisestä on Asiakkaalla.

7.3. Tuotteen palautus. Asiakkaan on palautettava peruuttamansa Tuote VKNG:lle viimeistään neljäntoista päivän kuluessa peruuttamispäätöksen lähettämisestä. Tämän määräajan katsotaan täyttyneen, jos tavarat palautetaan ennen palautusehtojen mukaisen neljäntoista päivän määräajan umpeutumista. Tuotteiden palautuskulut ovat asiakkaan kustannuksella. Tuotteiden palautusehdot on määritelty kohdassa "TUOTTEEN PALAUTUKSEN EHDOT", johon Asiakkaan tulee viitata.

7.4 Maksun palautus. Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, VKNG palauttaa Tuotteen hinnan viimeistään neljäntoista päivän kuluessa Asiakkaan peruuttamispäätöksen vastaanottamispäivää seuraavasta päivästä. VKNG suorittaa hyvityksen käyttämällä samaa maksutapaa, jota asiakas käytti alkuperäisessä tapahtumassa, paitsi jos hän nimenomaisesti hyväksyy toisen tavan; joka tapauksessa tästä hyvityksestä ei aiheudu Asiakkaalle kuluja. VKNG voi lykätä palautusta, kunnes tuote on vastaanotettu tai kunnes asiakas on toimittanut todisteen Tuotteen lähetyksestä. Päivämääräksi valitaan päivämäärä, jolloin ensimmäinen näistä tosiseikoista ilmenee.

NÄYTE PERUUTUSLOMAKE

Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen.

Huomio: BLGD Entreprise. 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marseille, Ranska (Customerservice@vkngjewelry.com) :

Minä / me (*) ilmoitan sinulle täten peruuttamisestani (*) tuotteen myyntisopimuksesta (*):

Tilattu (*):

Kuluttajan nimi (kulut):

Kuluttajan (kuluttajien) osoite:

Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain jos tämä lomake on ilmoitettu paperilla):

Päivämäärä:

(*) Yliviivaa tarpeeton maininta.

 

PERUUTUSMALLI

Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen.

BLGD Entreprisen huomio. 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marseille, Ranska (Customerservice@vkngjewelry.com) :

Minä/me (*) ilmoitan sinulle täten peruuttamisestani (*) tuotteen myyntisopimuksesta (*) alla:

Tilattu (*):

Kuluttajan nimi:

Kuluttajan (kuluttajien) osoite:

Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain jos tämä lomake on ilmoitettu paperilla):

Päivämäärä :

(*) Tarpeettomat poistetaan.

 

HUOMIOI, TÄTÄ PERUUTUSOIKEUSTA EI VOI KÄYTTÄÄ TIETTYJEN EHDOTUKSEN MUKAISESTI, JOSSA:

 • Kuluttajien vaatimusten mukaan valmistettujen tai selvästi yksilöityjen tavaroiden toimittaminen;
 • Sellaisten tavaroiden luovutus, jotka kuluttaja on avannut sinetöinnin toimituksen jälkeen ja joita ei voida palauttaa hygienia- tai terveydensuojelusyistä; 
 • TAKUUT

8.1. ehdot. Muistutettakoon, että lailliset takuut vaatimustenmukaisuudesta ja takuu piileviä vikoja vastaan ​​on annettu alla kuluttajien tai ei-ammattilaisten asiakkaiden eduksi, jotka olettavat Tuotteiden normaalin käytön nykyisten käytäntöjen mukaisesti. Nämä takuut ovat voimassa kaiken kaupallisen takuun ulkopuolella. Tuote kannattaa tarkastaa toimitushetkellä ja mikäli toimitettu Tuote on vaatimustenvastainen (tuotevirhe, viallinen, vaurioitunut tai epätäydellinen tuote), kirjallinen varaus on tehtävä viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa tästä. toimitus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neljäntoista (14) päivän peruuttamisaikaa. Mikäli virhe tai piilevä vika havaitaan, asiakas palauttaa viallisen tuotteen VKNG:lle. Kaikissa tapauksissa sovelletaan lakisääteisiä määräaikoja.

8.2. Vaatimustenmukaisuustakuu. Vaatimustenmukaisuustakuu on lakisääteinen takuu, joka on voimassa kaupallisten sitoumusten ulkopuolella. Asiakkaalla on Tuotteen toimituksesta kaksi vuotta aikaa toimia lainmukaisen vaatimustenmukaisuustakuun mukaisesti. Tässä tapauksessa Asiakas valitsee viallisen tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen välillä. Jos tästä valinnasta kuitenkin aiheutuu tuotteen arvon tai virheen tärkeys huomioon ottaen ilmeisen suhteettomia kustannuksia verrattuna toiseen mahdolliseen vaihtoehtoon, asiakkaan valinta voidaan jättää huomiotta.

8.3. Takuu piilovikoja vastaan. Takuu piileviä vikoja vastaan ​​on laillinen takuu, joka on voimassa kaiken kaupallisen sitoumuksen ulkopuolella. Asiakas voi päättää vedota takuuseen myydyn tuotteen piilovirheiden varalta Ranskan siviililain pykälän 1641 mukaisesti. Tässä tapauksessa Asiakas voi pyytää kaupan ratkaisemista tai myyntihinnan alentamista Ranskan siviililain 1644 §:n mukaisesti. Kaikissa tapauksissa kyseinen tuote on suoraan valmistajan analyysin kohteena, olipa kyseessä sitten VKNG tai kolmas osapuoli.

8.4 Oikeudelliset määräykset. Hyväksymällä GTC:n Asiakas vakuuttaa lukeneensa seuraavat lakiehdot:

Artikla L. 217-4 Ranskan kuluttajalain mukaan: "Myyjä toimittaa tuotteet sopimuksen mukaisesti ja on vastuussa kaikista toimitushetkellä esiintyvistä virheistä. He ovat myös vastuussa pakkauksesta, kokoamisohjeista tai asennuksesta johtuvista virheistä, kun ne on sopimuksessa määrätty heiltä tai se on suoritettu heidän vastuullaan. "

Artikla L. 217-5 Ranskan kuluttajalain mukaan "Tuote on sopimuksen mukainen:

1st: Jos se soveltuu käytettäväksi, jota tavallisesti odotetaan vastaavalta tuotteelta ja soveltuvin osin:

 • jos se vastaa myyjän antamaa kuvausta ja sillä on ne ominaisuudet, jotka myyjä on esittänyt ostajalle näytteen tai mallin muodossa;
 • jos sillä on ne ominaisuudet, joita ostaja voi oikeutetusti odottaa, kun otetaan huomioon myyjän, tuottajan tai tämän edustajan julkiset lausunnot, erityisesti mainonnassa tai merkinnöissä;

2nd: Tai jos sillä on osapuolten yhteisellä sopimuksella määrittelemät ominaisuudet tai se soveltuu mihin tahansa ostajan toivomaan erityiseen käyttöön, joka on saatettu myyjän tietoon ja jonka tämä on hyväksynyt.

Artikla L. 217-12 Ranskan kuluttajalain mukaan: "Vaatimustenvastaisuudesta johtuvat toimet on rajoitettu kahteen vuoteen tuotteen toimittamisesta. "

Artikla L. 217-16 Ranskan kuluttajalain mukaan: "Kun ostaja pyytää myyjältä fyysisen tuotteen hankinnan tai korjauksen aikana hänelle myönnetyn kaupallisen takuun aikana takuun kattamaa korjausta, vähintään seitsemän päivän seisokki on voimassa. lisätään voimassa olevan takuun kestoon.

Tämä aika alkaa ostajan väliintulopyynnöstä tai siitä hetkestä, kun kyseinen tuote on asetettu saataville korjattavaksi, jos tämä saatavuus on väliintulopyynnön jälkeen."

Artikla 1641 Ranskan siviililain mukaan: "Myyjä on velvollinen antamaan takuun myydyn esineen piilovirheistä, jotka tekevät siitä käyttökelvottoman tai heikentävät sen käyttöä niin, että ostaja ei olisi ostanut sitä tai olisi vain antanut halvemman hinnan siitä, jos hän olisi tiennyt puutteista."

Artikla 1648 Ranskan siviililain mukaan: "Ostajan on nostettava kanne, joka johtuu häiriövirheistä kahden vuoden kuluessa paheen havaitsemisesta.

1642-1 §:ssä säädetyssä tapauksessa ostajan on nostettava kanne vanhentuneena vuoden kuluessa, joka seuraa päivää, jona myyjä voidaan vapauttaa ilmeisistä virheistä tai vaatimustenmukaisuuden puutteesta."

8.5 14 päivän kaupallinen takuu. Kaupallisella takuulla tarkoitetaan mitä tahansa ammattimiehen sopimukseen perustuvaa sitoumusta kuluttajaa kohtaan ostohinnan palauttamiseksi, Tuotteen vaihtamiseksi tai korjaamiseksi sen lisäksi, että hänellä on lakisääteinen velvoite taata tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

VKNG tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden palauttaa Verkkosivustolta tilaama tuote kolmenkymmenen (14) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja pyytää vaihtoa tai hyvitystä. Mikäli vaihdettava tuote on arvoltaan alhaisempi kuin vaihdettu tuote, Asiakas ei voi vaatia hintaeron palautusta. Jos sen sijaan valittu tuote on arvoltaan korkeampi kuin vaihdettu tuote, on Asiakas velvollinen maksamaan kahden tuotteen välisen hintaeron.

Myynnissä olevia tai alennettuja tuotteita tai tuotteita, jotka on avattu ja joita ei voida palauttaa myyntiin hygieniasyistä (korvakorut, viikinkihelmet…) ei saa vaihtaa tai palauttaa kaupallisen takuun puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita GTC:n mukaisia ​​tapauksia. .

Kuluttaja on vastuussa sellaisen toimitustavan valitsemisesta, joka takaa tyydyttävän turvallisuuden ja seurantatakuun. Joka tapauksessa asiakas kantaa kaiken riskin tuotteen katoamisesta ja vahingoittumisesta, eikä VKNG:tä voida pitää tässä suhteessa vastuussa.

Kaupallisen takuun käyttöä koskeva pyyntö tulee lähettää ennen 14 päivän ajanjakson päättymistä sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen, kirjallisesti osoitteeseen: BLGD Enterprise, 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, RANSKA tai sähköpostitse osoitteeseen : Customerservice@vkngjewelry.com. VKNG varaa oikeuden hylätä pyynnöt määräajan jälkeen.

8.6. Kestävyystakuu koskee kaikkia koruja paitsi rannekoruja (ei toimi vaatteissa ja kirjoissa)
VKNG korvaa ennenaikaisesti rikkoutuneen tai valmistusvirheen aiheuttaneen tuotteen.
Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun: customerservice@vkngjewelry.com toimittaakseen näkyvän todisteen rikkoutumisesta tai valmistusvirheestä.
Asiakkaalta veloitetaan korvaavan tuotteen uudesta lähetyksestä.

 • TUOTTEIDEN PALAUTUKSEN EHDOT
 • 9.1 Osoite

Tuotteet palautetaan seuraavaan osoitteeseen: BLGD Enterprise / VKNG, 21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, Ranska. Toiseen osoitteeseen palautettua tuotetta ei voi vaihtaa tai palauttaa. Asiakasta pyydetään liittämään palautuspakettiin kopio tilausvahvistuskirjeestä tai käsinkirjoitettu asiakirja, jossa mainitaan tilausnumero ja tilauksesta maksettu hinta, sekä peruutuslomake tai muu yksiselitteinen lausunto tilauksen toteuttamisesta. peruuttamisoikeus, laillinen tai kaupallinen takuu, joka oikeuttaa tuotteen palauttamisen.

 •  9.2 Kunto

Asiakas voi palauttaa Tuotteen alkuperäisessä pakkauksessaan tai muussa pakkauksessa edellyttäen, että hän ryhtyy kaikkiin varotoimiin varmistaakseen, että tuote on pakattu ja suojattu sekä se voi olla alkuperäisessä pakkauksessaan niin, ettei se vaurioidu. kuljetuksen aikana. Ellei laissa toisin säädetä, epätäydellisiä tai kuljetuksen aikana huonontuneita tai kulumisen tai hajun merkkejä palautettua tuotetta ei voida vaihtaa tai palauttaa asiakkaalle.

Mikäli palautus ei täytä säädettyjä lakisääteisiä ja/tai kaupallisia ehtoja, vaihto ei ole mahdollista eikä hyvitystä myönnetä ja asiakas jää palautetun Tuotteen omistajaksi, jonka hän voi noutaa suoraan VKNG, tai jotka palautetaan heidän kustannuksellaan enintään kuukauden kuluessa siitä, kun VKNG on ilmoittanut palautuksen epäämisestä.

 • 9.3 Palautuskulut ja palautus

Peruuttamisoikeuden, kaupallisen takuun tai laillisen takuun käyttäessä asiakas voi valita tuotteen rahanpalautuksen vai vaihdon välillä.

 • Hyvityspyynnössä:

Asiakas maksaa kaikki tuotteen palauttamisesta aiheutuvat toimituskulut. Vastaanotettuaan Tuotteen VKNG hyvittää kokonaisuudessaan palautetun Tuotteen hinnan, mukaan lukien alkuperäiset toimituskulut. VKNG myöntää hyvityksen käyttämällä samaa maksutapaa, jota asiakas käytti alkuperäisessä tapahtumassa, paitsi jos he nimenomaisesti hyväksyvät toisen tavan. Huomaa, että maksujen käsittely voi kestää jopa 7 työpäivää pankistasi tai maksupalveluntarjoajastasi riippuen. Kun hyvitys on myönnetty, varojen palauttaminen luottokortillesi tai PayPal-tilillesi kestää enintään 3 arkipäivää.

Mikäli palautetun paketin palauttamisesta peritään tullimaksuja, tullimaksut vähennetään palautuksesta.

Joissakin tapauksissa on mahdollista pyytää asiakastuesta DHL:n pikapalautustarra.
Asiakkaalta veloitetaan 21,90 dollaria tämän tarran vastaanottamisesta sähköpostitse. Asiakkaan tulee pakata tuote uudelleen alkuperäiseen pakkaukseensa ja järjestää paketin nouto DHL Expressillä hänelle sopivana ajankohtana.

Mikään alennuksella ostettu tuote ei ole oikeutettu hyvitykseen. Asiakas voi kuitenkin pyytää hyvityslaskua, jos tässä artikkelissa mainittuja ehtoja noudatetaan.

 • Vaihtopyynnön yhteydessä

Asiakas maksaa etukäteen kaikki tuotteen palautuksesta aiheutuvat toimituskulut. Vastaanotettuaan Tuotteen VKNG:n tulee
lähettää uudelleen samanarvoisen uuden tuotteen. Mikäli tuote vaihdetaan kalliimpaan tuotteeseen, asiakkaan on maksettava hinnanerotus ennen kuin VKNG lähettää vaihdon.
Kuluttajalta ei veloiteta normaalia toimituskuluja uudesta Tuotteesta vaihdon yhteydessä tehdystä tilauksesta. Uusi tuote toimitetaan vakiotoimituksena käyttöehtojen "Tilaukset" -osiossa määritellyin ehdoin.

Mikäli palautetun paketin palauttamisesta peritään tullimaksuja, tullimaksut veloitetaan asiakkaalta ja ne on maksettava ennen vaihdon lähettämistä.

Joissakin tapauksissa on mahdollista pyytää asiakastuesta DHL:n pikapalautustarra.
Asiakkaalta veloitetaan 21,90 dollaria (Yhdysvalloissa ja Euroopassa) tämän tarran vastaanottamisesta sähköpostitse. Asiakkaan tulee pakata tuote uudelleen alkuperäiseen pakkaukseensa ja järjestää paketin nouto DHL Expressillä hänelle sopivana ajankohtana.

9.4 Paketti palautettu lähettäjälle

Saattaa käydä niin, että paketti palautetaan lähettäjälle.
Jos palautuksen syy on: "osoite puutteellinen", "vastaanottajan kieltäytyminen" tai "toimitus mahdotonta tähän osoitteeseen", asiakkaan on maksettava uuden lähetyksen hinta 12,90 dollaria normaalitoimituksesta.

 

 • PÄÄSY VERKKOSIVUILLE

10.1. Pääsy verkkosivustolle. Verkkosivusto on maksutta kaikkien Internet-yhteyden omaavien käytettävissä. Kaikki Verkkosivustolle pääsyyn liittyvät kustannukset, olivatpa ne laitteisto-, ohjelmisto- tai Internet-käyttökustannukset, ovat yksinomaan Käyttäjän vastuulla. VKNG ei ole vastuussa mistään verkkosivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi Käyttäjä suostuu käyttämään Verkkosivustoa uusimmalla ja viruksellisella laitteistolla sekä päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella. Käyttäjä on yksin vastuussa tietokonelaitteidensa moitteettomasta toiminnasta sekä pääsystä Internetiin.

10.2. Huolto. Verkkosivusto voi olla ylläpitotoimien kohteena. Tätä tarkoitusta varten VKNG varaa oikeuden keskeyttää, tilapäisesti keskeyttää tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta pääsyn koko verkkosivustoon tai sen osiin varmistaakseen sen ylläpidon (erityisesti päivitysten avulla) ilman, että keskeytys aiheuta velvoitteita tai korvauksia.

10.3. Sopimusvastuu. VKNG käyttää kaikkia käytettävissään olevia kohtuullisia keinoja varmistaakseen jatkuvan ja laadukkaan pääsyn Verkkosivustolle, mutta sillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. VKNG ei etenkään ole vastuussa mistään verkon tai palvelimien toimintahäiriöistä tai mistään muusta sen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevasta tapahtumasta, joka estäisi pääsyn Verkkosivustolle.

10.4 Rekisteröityminen Verkkosivustolla. VKNG voi tarjota verkkosivuston rekisteröintimenettelyn päästäkseen käyttäjäalueelle. Tämä voi sisältää kirjautumistietoja, joiden avulla kuka tahansa verkkosivustolle rekisteröitynyt käyttäjä voi käyttää tiliään ja tilaustietojaan. Kaikki VKNG:n Käyttäjälle antamat kirjautumistiedot ovat ehdottoman henkilökohtaisia, yksilöllisiä, luottamuksellisia eikä niitä voi siirtää. Käyttäjä on vastuussa kirjautumistietojensa luvattomasta, vilpillisestä tai väärinkäytöksestä. Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä VKNG:ään, jos hän ei ole saanut tai jos hän on sijoittanut väärin tietoja, joiden avulla hän voi muodostaa yhteyden käyttäjäalueeseensa, jotta se voidaan lähettää hänelle takaisin.

10.5. Kirjautumistietojen katoaminen. Käyttäjä ilmoittaa VKNG:lle viipymättä kirjautumistietojensa katoamisesta tai varkaudesta. Jos verkkosivuston käyttöehtoja rikotaan todistetusti, VKNG varaa oikeuden keskeyttää pääsyn verkkosivustolle ilman korvausta, ilmoitusta tai ennakkoilmoitusta. Kirjautumistietojen myöhempi antaminen vapauttaa VKNG:n kaikesta vastuusta käyttäjää kohtaan, jota ei voida pitää vastuullisena Verkkosivuston poissaolosta.

 

 • HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

VKNG kunnioittaa Käyttäjiensä ja Asiakkaidensa yksityisyyttä. Se varmistaa, että VKNG:n suorittama käyttäjien ja kuluttajien tietojen kerääminen ja automatisoitu käsittely - jonka tarkoituksena on: tarjota pääsy verkkosivustolle ja parantaa sitä, mahdollistaa kaupallinen etsintä, tilausten, sopimusten ja tuotteiden toimittaminen - noudattaa yleiset tietosuojasäännökset (GDPR) ja ranskalainen ”Loi informatique et libertés” niiden uusimmissa versioissa.

Verkkosivustolla olevissa tähdellä merkityissä lomakkeissa pyydetyt tiedot ovat pakollisia ja tarpeellisia pyyntöjen ja Tilausten käsittelyssä ja pakollisen kentän täyttämättä jättäminen tekee VKNG:n mahdottomaksi käsitellä Käyttäjien pyyntöjä ja Asiakkaiden Tilauksia.

Luonnollisten henkilöiden henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietyt tiedot, jotka mahdollistavat oikeuden tai sopimuksen todistamisen, voivat olla väliarkistointipolitiikan kohteena ajanjaksoksi, joka vastaa vanhentumisaikoja ja mahdollisten oikeudellisten tai hallinnollisten toimien sulkemista.

Kaikille käyttäjille kerrotaan ja he hyväksyvät, että Verkkosivusto voi sisältää teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan valvoa sen käyttöä (sisäänkirjautuneen Käyttäjän tili, IP-osoite, käytetyn sovelluksen tyyppi, erilaiset lokit liittymää ja käyttäjätilin käyttöä varten jne.) ja sitä voidaan käyttää väärentämisen torjunnan yhteydessä ja/tai tunnistamaan ja/tai ehkäisemään Verkkosivuston mahdollista laitonta tai vaatimustenvastaista käyttöä.

GDPR:n mukaisesti jokaisella henkilöllä, jota VKNG:n suorittama tietojenkäsittely koskee, on soveltuvin edellytyksin oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista, rajoittaa käsittelyä, vastustaa käsittelyä, tietojen siirrettävyyttä ja poistamista. oikeutena olla automatisoidun yksilöllisen päätöksenteon, mukaan lukien profiloinnin, kohteena. Rekisteröidyllä on tarvittaessa myös oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Kaikki harjoituspyynnöt voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen: Customerservice@vkngjewelry.com. Jokaisella, johon tietojen käsittely vaikuttaa, on oikeus tehdä valitus Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) -virastolle tai muulle valvontaviranomaiselle, josta hän on riippuvainen.

Lisätietoa automaattisesta tietojenkäsittelystä ja oikeuksien käyttämisestä saa kuka tahansa Käyttäjä voi tutustua Verkkosivustolla milloin tahansa saatavilla olevaan tietosuojakäytäntöön ja VKNG:n käyttämiin evästeisiin liittyviin tietoihin.

 

 • KUMPPANIEN VERKKOSIVUT – HYPERTEKSTILINKIT

Käyttäjä pääsee Verkkosivuston hypertekstilinkkien kautta kumppaneiden tai kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka eivät ole näiden GTC:n alaisia. Käyttäjää kehotetaan siksi lukemaan yleiset käyttöehdot sekä tietosuojakäytännöt tai muut näihin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin sovellettavat oikeudelliset tiedot.

Käyttäjälle kerrotaan, että Verkkosivusto saattaa edellyttää pääsyä muille kolmansien osapuolten suunnittelemille ja hallinnoimille verkkosivustoille. VKNG ei hallitse kyseisten verkkosivustojen sisältöä, vaan kieltäytyy kaikesta vastuusta niiden sisällöstä ja kolmansien osapuolien niiden sisältämien tietojen käytöstä. Tämä lauseke koskee kaikkea kumppanien sisältöä.

Jos kolmannen osapuolen verkkosivusto ohjaa käyttäjänsä Verkkosivustolle, VKNG varaa oikeuden pyytää verkkosivustolle johtavan hypertekstilinkin poistamista, jos se katsoo, että linkki ei ole sen oikeuksien ja oikeutettujen etujen mukainen.

 

 • FORTUITUS-TAPAHTUMAT

VKNG:n näiden velvoitteiden täyttäminen keskeytyy, jos sattuu sattumanvarainen tapahtuma tai ylivoimainen este, joka estäisi niiden suorittamisen. Tämä keskeytys voi koskea koko tilausta tai osaa siitä. Tässä tapauksessa VKNG ilmoittaa Asiakkaalle tällaisen tapahtuman tapahtumisesta mahdollisimman pian ja keskeytyksen arvioidusta kestosta. Vain lopullinen este voi johtaa palautukseen. Jos pysyvä esto on osittainen, korvaus myönnetään vain osittain.

Laissa säädetyin ehdoin asiakkaat suostuvat nimenomaisesti siihen, etteivät he saa vedota ylivoimaiseen esteeseen lykätäkseen Tuotteen maksua (esimerkiksi laskun) tai kieltäytyäkseen tehdyn Tilauksen toimituksesta.

Ylivoimaisena esteenä tai satunnaisena tapahtumana katsotaan oikeuskäytännössä yleensä tunnustettujen tapahtumien lisäksi muun muassa: lakot tai sosiaaliset konfliktit VKNG:n sisäiset tai ulkopuoliset, luonnonkatastrofit, tulipalot, televiestinnän katkeaminen, epidemiat ja pandemiat , energiansyötön keskeytys, kaikenlainen viestinnän tai kuljetuksen keskeytyminen tai mikä tahansa muu VKNG:n kohtuullisen hallinnan ulkopuolella oleva seikka.

VKNG ei ole millään tavalla vastuussa vaikeuksista, joita Käyttäjä tai Asiakas kohtaa verkkosivustolle pääsyssä teknisen tai ohjelmistovian tai muun siihen liittymättömän syyn vuoksi. Asiakas hyväksyy olevansa tietoinen Internetiin ja matkaviestinverkkoon liittyvistä teknisistä vaaroista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista toimintahäiriöistä. Näin ollen VKNG ei ole vastuussa mistään Internet-verkon tai IT-ratkaisujen epäkäytettävyydestä, hidastumisesta tai häiriöistä, paitsi jos se on todistettavasti laiminlyönyt.

 

 • IMMATERIAALINEN OMAISUUS

VKNG tai sen yhteistyökumppanit omistavat kaikki verkkosivustoon ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeudet koskevat erityisesti, mutta ei yksinomaan, kaikkea sisältöä, tekstejä, kuvia, videoita, grafiikkaa, logoja, kuvakkeita, ääniä, ohjelmistoja, jotka näkyvät verkkosivustolla ja/tai tuotteissa.

Pääsy Verkkosivustolle ja/tai Tuotteen ostaminen ei anna Käyttäjälle tai Asiakkaalle mitään oikeutta Verkkosivustoon ja Tuotteisiin liittyviin immateriaalioikeuksiin. Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa jäljentää, edustaa, muokata, lähettää, julkaista, mukauttaa millään välineellä, millään tavalla tai hyödyntää millään tavalla kaikkia tai osia Verkkosivustosta tai Tuotteista vastoin immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeudet niihin.

Kaikista Sivuston tai Tuotteiden luvattomasta käytöstä tai sen osista voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimiin, mukaan lukien sivuston käyttöoikeuden lopettaminen tai loukkaustoimi.

Kaikki VKNG:n käyttämät tunnusmerkit on suojattu lailla ja luvaton käyttö voi johtaa syytteeseen.

VKNG:n tai sen kumppaneiden immateriaalioikeuksien kunnioittamisen laiminlyönti analysoidaan Käyttäjän tai asiakkaan toimesta VKNG:lle haitalliseksi vakavaksi väärinkäytökseksi, joka pidättää oikeuden vaatia tässä tapauksessa vahingonkorvausta.

 

 • ASIAKASREFERENSSIT JA VIESTINTÄ

15.1. Asiakasviittaus. VKNG voi pyytää asiakasta mainitsemaan hänet Tuotteen ostajaksi. Asiakkaan suostumuksella VKNG voi olla oikeutettu mainitsemaan viitesivuillaan ja ehdotuksissaan Asiakkaan nimen, VKNG:lle tai Tuotteelle antamansa arvostelun sekä objektiivisen kuvauksen hänelle myydystä Tuotteesta. potentiaalisten asiakkaidensa ja asiakkaidensa tiedoksi, erityisesti verkkosivustolla, myynninedistämis- ja mainontatarkoituksiin, kolmansien osapuolien haastattelujen, henkilöstön viestinnän, sisäisten johtamisasiakirjojen aikana sekä siinä tapauksessa, että laki-, säädös- tai kirjanpitomääräykset sitä edellyttävät. .

15.2. Sisällön käyttösopimus. Kun asiakas lähettää VKNG:lle kirjoituksia, videoita ja/tai valokuvia arvostellakseen VKNG:n toimittamaa tuotetta ja tekee tarvittaessa VKNG:tä koskevia kommentteja tai julkaisuja, joihin on liitetty käyttäjänimensä ja profiilikuvansa (esim. media), Asiakas valtuuttaa VKNG:n käyttämään tätä sisältöä kaupallisen toimintansa edistämiseen. Sisältö on todennäköisesti kuva- ja/tai tekijänoikeudella suojattua, ja tässä tapauksessa Asiakas antaa VKNG:lle mahdollisuuden muokata niitä (missä tahansa muodossa) ja kopioida ne kaikilla medioilla, erityisesti esittämällä ne kaupallisena viitteenä. ja/tai arvosteluna. VKNG voi esimerkiksi ottaa kuvakaappauksia sosiaalisen median julkaisuista, jotka koskevat sitä tai Asiakkaalle toimitettua tuotetta, ja toistaa ne Verkkosivustolla arvosteluna.

Asiakas hyväksyy, että hänen oikeutensa ovat täyttyneet, eikä hän voi vaatia maksua tässä kappaleessa tarkoitettujen oikeuksien hyödyntämisestä. Nämä oikeudet myönnetään Asiakkaan eliniäksi lisättynä 70 vuodella ja koko maailmalle. VKNG varaa oikeuden esittää Asiakkaalle muita valtuutus- ja oikeuksien siirtopyyntöjä, kaikissa tapauksissa, joita tässä ei ole mainittu, tai tapauskohtaisesti.

15.3. Tapahtumat. Edellisen kappaleen määräyksiä sovelletaan samalla tavalla videoihin ja valokuviin, jotka on otettu minkä tahansa VKNG:n järjestämän tai yhdessä järjestämän tapahtuman (julkinen, asiakkaille varattu jne.) aikana. VKNG voi julkaista tallenteet, myös sosiaalisessa mediassa. Mikäli Asiakas ei halua esiintyä julkaisussa, hän seisoo huoneen takaosassa, pidättäytyy osallistumasta ryhmäkuviin ja pidättäytyy antamasta kylttiä valokuvaajalle/kameramiehelle.

 

 • GTC:n EVOLUUTIO

VKNG varaa oikeuden muuttaa GTC:n ehtoja, ehtoja ja mainintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta mukauttaakseen niitä Verkkosivuston tai sen tarjousten muutoksiin. Sovellettavia ehtoja ja ehtoja ovat ne, jotka Asiakas hyväksyy ja lähetetään hänelle verkkokaupan yhteydessä millä tahansa viestintävälineellä pysyvällä välineellä.

VKNG:n tekemät GTC:n muutokset eivät koske jo tehtyjä tilauksia, lukuun ottamatta Verkkosivuston teknistä kehitystä koskevia lausekkeita, niin kauan kuin nämä muutokset eivät aiheuta hinnankorotusta tai laadun muutosta tai ominaisuudet, jotka ovat ehtineet asiakkaan sitoutumiseen.

Asiakas voidaan myös pyytää hyväksymään muutetut GTC:t, jollei muussa tapauksessa viimeinen hyväksytty GTC voimassa, kunnes Tuote on tosiasiallisesti toimitettu. Mikäli VKNG ei pysty jatkamaan Sopimuksen toteuttamista aikaisemmilla ehdoilla, Asiakkaalla on oikeus vaatia Sopimuksen irtisanomista ja Tilauksensa palautusta.

 

 • VASTUU

17.1. Käyttäjien ja asiakkaiden vastuu

Käyttäjä ja Asiakas ovat yksin vastuussa tulkinnoistaan, joita he tekevät Tuotteissa annetuista tiedoista, heidän päättämistään tai heille annetuista neuvoista sekä omaa toimintaansa varten tehdyistä mukautuksista. Tietojen käyttö on Asiakkaan yksin vastuulla ja omalla riskillään, jonka Asiakas nimenomaisesti hyväksyy.

Kun Tuote toimitetaan ohjekirjan tai käyttöoppaan mukana, mukaan lukien URL-linkkiin viitaten, Asiakas sitoutuu lukemaan ne ja käyttämään tuotetta annettujen suositusten mukaisesti.

Vaihtotiloissa Asiakas ottaa julkaisijana vastuun tiedon välittämisestä yleisölle ja toimituksellisen vastuun kaikesta viestinnästään, niin fyysisessä kuin verkossa, ja erityisesti, mutta ei yksinomaan, heidän verkkosivustoistaan, blogeistaan, sivuistaan ja tilit sosiaalisissa verkostoissa. Asiakas on yksin vastuussa yleisölle välittämiensä tietojen ja sisällön laadusta, laillisuudesta ja merkityksellisyydestä.

17.2. Vastuun rajoitus ammattimaisia ​​asiakkaita kohtaan

Riippumatta ammattiasiakkaan tilaamasta Tuotteesta, VKNG:n vastuu rajoittuu nimenomaisesti ammattiasiakkaan osoittaman välittömän vahingon korvaamiseen. VKNG ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista vahingoista, kuten tietojen, tiedostojen, toimintatappioiden, kaupallisten vahinkojen, voiton menetysten, imagon ja ammattiasiakkaan maineen vahingoittumisesta.

VKNG ei myöskään ole vastuussa välittömistä tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän laitteille, kun hän käyttää Verkkosivustoa ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä asetettuja ehtoja, tai virheestä tai yhteensopimattomuudesta.

JOKA TAPAUKSESSA VKNG:N VASTUU AMMATTILAISIA KOHTA RAJOITETTUA KIISTAA SYNTYVÄN TUOTTEEN TOIMITTAMISESTA ASIAKKAAN MAKSAMAAN HINNAN SUUREEN. TÄMÄ SUMMA ON TARKOITETTU MAKSIMINA, JOTKA VKNG VOIDAAN VELVOTTA MAKSAA KORVAUKSESTA (VAHINGONKORVIOISTA JA KORKOISTA) JA RAKKAUKSISTA VAIHTOEHTOISESTI VÄITEISTÄ VAHINGOISTA JA OIKEUSPERUSTASTA, JOITA VALITTUA EI SÄÄNNÖSTÄ.

 

 • MUITA

GTC ja kaikki siinä mainitut osto- ja myyntitapahtumat ovat Ranskan lain alaisia. GTC ja Verkkosivusto ovat englanniksi. Jos ne käännetään yhdelle tai useammalle kielelle, vain englanninkielinen versio on ensisijainen riitatapauksessa.

Mikäli jokin Sopimusehtojen ehto todetaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai vaikutuksettomaksi, tämä ehto ei mitätöi Sopimusta, eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

Sitä, että VKNG viivyttelee GTC:n tai Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käyttämistä tai laiminlyö näiden oikeuksiensa käyttämisen, ei pidetä tällaisesta käytöstä luopumisena.

Asiakas hyväksyy, että VKNG voi siirtää tämän sopimuksen tytäryhtiöilleen tai ostajalle ilman tämän suostumusta.

Asiakas hyväksyy, että Yritys voi siirtää Sopimuksen tytäryhtiöilleen tai kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan etukäteen antamaa suostumusta edellyttäen, että siirto ei heikennä kuluttaja-asiakkaan oikeuksia.

 

 • KIISTAA

19.1. Ystävällinen ratkaisu. Riitatapauksissa asiakas ottaa ensin yhteyttä VKNG:ään löytääkseen sovintoratkaisun.

19.2 Sovittelu.

Jos sopimuksen täytäntöönpanossa ilmenee vaikeuksia, Euroopassa asuvalla kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus ennen oikeustoimia pyytää apua seuraavalta kuluttajasovittelijalta: FEVAD, lähettämällä kirjallinen pyyntö seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: contact@fevad.comtai seuraavaan postiosoitteeseen:

 

FEVAD sähköisen kaupankäynnin välittäjä

60 rue la Boétie

75008 Pariisi

Ranska

Sovittelija yrittää täysin riippumattomasti ja puolueettomasti saattaa osapuolet yhteen päästäkseen sovintoratkaisuun. Osapuolet voivat vapaasti hyväksyä tai kieltäytyä turvautumasta sovitteluun sekä sovitteluun turvauduttaessa hyväksyä tai hylätä sovittelijan ehdottama ratkaisu. Tässä yhteydessä kuka tahansa eurooppalainen kuluttaja voi käyttää online Dispute Resolution Platformia (ODR) seuraavasta URL-osoitteesta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

19.3. Riita ammattilaisten välillä.

Ammattimaisen ASIAKKAAN JA VKNG:n VÄLILLÄ RIITAAN TILAAMISESTA, TULKISTAMISESTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JA/TAI SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISESTÄ, C-TUOMIOISTUIMEN YKSINOMAINEN TOIMIVALTA EI OLE TUKITUA TUOMIOISTUIMEN MUKAISESTI. JA VASTAAJIEN MONIKÄSITYS TAI SOITA TAKUUKSESSA, MYÖS HÄTÄMENETTELYN TAI KONSERVATORIOMENETTELYJÄ VARTEN.