prawny

prawny

NOTA PRAWNA

● Serwis jest wydawany przez:


BLGD Enterprise – VKNGjewelry (SAS)
którego siedziba główna znajduje się: 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marseille, FRANCJAForma społeczna: Zarejestrowana w rejestrze handlowym Marsylii pod numerem: (RCS) 85046833100028
Z kapitałem zakładowym wynoszącym 3000 EUR
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 37 850468331
E-mail: Contact@vkngjewelry.com

● Dyrektor ds. publikacji
Pan Loïc Bonici, dostępny pod tymi samymi danymi kontaktowymi, co wydawca strony internetowej

● Gospodarz

Idź Tato

14455 North Hayden Rd.

Apartament 219. Scottsdale,

AZ 85260 USA.
E-mail: legal@godaddy.com

WARUNKI KORZYSTANIA

● Własność intelektualna

Wydawca posiada prawa własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych w Serwisie. Oznacza to, że użytkownicy serwisu nie mogą pobierać ani kopiować i wklejać takich treści, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez prawo lub przez Wydawcę.

 

Autorzy: Zdjęcia znajdujące się na stronie zostały wykonane przez: https://www.m-d-art.com/ lub OrkisSystem.com i są chronione prawem autorskim. Każde nieuprawnione użycie może być ścigane.

 

Bez uszczerbku dla praw partnerów, zawartość witryny stanowi wyłączną własność Wydawcy i jest chroniona francuskim i międzynarodowym prawem dotyczącym własności intelektualnej. To prawo własności obejmuje, w stosownych przypadkach, bazy danych znajdujące się na stronie internetowej, które są chronione na mocy prawa sui generis producentów baz danych.

Elementy serwisu, w całości lub pojedynczo, nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek wykorzystywania, przekształcania, tłumaczenia, adaptacji, reprodukcji, eksploatacji w całości lub w części bez wyraźnej zgody Wydawcy pod groźbą kary. Oznacza to, że użytkownicy serwisu nie mogą pobierać ani kopiować i wklejać takich treści bez wyraźnej zgody Wydawcy.

● Linki hipertekstowe

Serwis może kierować użytkownika poprzez hiperłącza do innych stron internetowych redagowanych przez Wydawcę lub osoby trzecie. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z informacjami prawnymi tych stron internetowych osób trzecich i przestrzeganie ich ewentualnych warunków użytkowania.

Wydawca nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronach internetowych, do których odsyłają hiperłącza znajdujące się na jego stronie, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostępu do nich.

W przypadku, gdy ktoś skieruje swoich użytkowników na niniejszą stronę, Wydawca zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia hiperłącza odsyłającego do tej witryny, jeżeli uzna, że ​​łącze to nie jest zgodne z jego prawami i uzasadnionymi interesami.