Dostawa i zwroty

Dostawa i zwroty

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2023 r

WYSYŁKA

 1. Dostępność magazynowa

Produkty oferowane są do sprzedaży i dostarczane w ramach dostępnych stanów magazynowych. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu, VKNG niezwłocznie informuje o tym Klienta i może zaoferować mu Produkt o równoważnej jakości i cenie lub, w przypadku jego braku, na życzenie Klienta zwrócić kwotę Zamówienia. Oprócz zwrotu ceny za niedostępny Produkt, VKNG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania za rezygnację z umowy, chyba że niewykonanie umowy wynika z osobistej winy VKNG.

 1. Prawo do zatrzymania i przeniesienia ryzyka

Właścicielem sprzedanych Produktów do chwili całkowitej zapłaty ceny pozostaje VKNG. VKNG zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu właściwej konserwacji Produktów będących własnością VKNG. Z wyjątkiem przypadku, gdy w chwili złożenia Zamówienia nie została uiszczona pełna cena, własność Produktu przechodzi na Klienta z chwilą dostawy. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą, gdy ten lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (np. punkt odbioru, konsjerż itp.) oraz jakikolwiek dostawca inny niż przewoźnik oferowany przez VKNG, przejmie fizyczne posiadanie go. W każdym przypadku, gdy Klient powierza dostarczenie towaru innemu przewoźnikowi niż oferowany przez VKNG, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania przewoźnikowi.

 1. Kraje, do których wysyłamy:

Dostawa jest dostępna na całym świecie, z wyjątkiem następujących krajów do których nie wysyłamy jeszcze naszych produktów:

Algieria, Chiny, Indie, Indonezja, Iran (Islamska Republika), Irak, Liban, Maroko, Republika Południowej Afryki, Tunezja, Wenezuela.

 1. Metody wysyłki i przewoźnik

Klient składając zamówienie ma możliwość wyboru pomiędzy: wysyłką standardową a wysyłką ekspresową. Dostawy realizowane są za pośrednictwem niezależnego przewoźnika na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i do którego przewoźnik ma łatwy dostęp. Podczas składania Zamówienia VKNG może zaproponować Klientowi różne sposoby dostawy. Klient zostanie wówczas poinformowany, przed finalizacją Zamówienia, o terminach i cenach stosowanych przez przewoźnika.

Standardowa przesyłka: Wysyłka standardowa jest oferowana w przypadku każdego zamówienia jednego lub kilku produktów o wartości powyżej 70 USD. Proszę to zanotować produkty objętościowe (takie jak płótno, rogi, tarcze, topory czy niektóre elementy ubioru) nie podlegają bezpłatnej dostawie.

 • W przypadku Produktów wytwarzanych na zamówienie w naszym warsztacie na Ukrainie: standardowa dostawa odbywa się z Ukrainy za pośrednictwem UkrPoshta, która stosuje własne ogólne warunki sprzedaży, dostępne pod następującym linkiem: https://www.ukrposhta.ua/en/pravyla-nadannia- posluh-poshtovoho-zviazku.
 • W przypadku wszystkich pozostałych produktów: Dostawa odbywa się z naszego magazynu w Marsylii (Francja) za pośrednictwem francuskiej poczty lokalnej (La Poste – dostawa śledzona), która stosuje własne ogólne warunki sprzedaży, dostępne pod następującym linkiem: https://laposte.fr /medias/sys_master/apache_synchronised/h70/h5a/11453159931934/CSV-Export-Suivi-V1Janv-2019.pdf

Ekspresowa WYSYŁKA: Ekspresowa wysyłka jest oferowana w przypadku każdego zamówienia jednego lub kilku produktów o wartości powyżej 200 USD. Należy jednak pamiętać, że Produkty wykonane ręcznie w naszym warsztacie na Ukrainie nie kwalifikują się do wysyłki ekspresowej. Jeśli złożysz zamówienie na kwotę powyżej 200 USD, bezpłatną przesyłką ekspresową zostaną dostarczone wyłącznie produkty, które nie zostały wykonane ręcznie w naszym warsztacie na Ukrainie, pozostałe produkty zostaną wysłane bezpłatną przesyłką standardową. 
Należy pamiętać, że produkty o dużej objętości (takie jak płótno, rogi, tarcze, topory lub niektóre elementy odzieży) nie kwalifikują się do bezpłatnej dostawy.

Wysyłka ekspresowa realizowana jest na całym świecie, z wyjątkiem krajów wymienionych w artykule 2, i jest realizowana przez firmę DHL Express, która stosuje własne ogólne warunki sprzedaży, dostępne pod następującym linkiem: https://mydhl.express.dhl/fr/en/legal/terms-and-conditions.html

 1. Czas dostawy

Po zweryfikowaniu płatności przetworzenie i wysyłka zamówienia może zająć do 48 godzin. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 CET zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego. W momencie składania Zamówienia Konsument zostaje poinformowany, że niektóre Produkty są wykonywane ręcznie na zamówienie i wymagają opóźnienia od 2 do 7 dni roboczych przed wysyłką.

O ile nie określono inaczej na Stronie internetowej w momencie składania Zamówienia i/lub na stronie Zamówienia oraz o ile prawo nie dopuszcza dłuższego okresu, VKNG zobowiązuje się dostarczyć dowolny Produkt w terminach dostawy wskazanych poniżej, w zależności od Kraju, do którego produkty są wysyłane :

 

Wysyłka do kraju

Standardowa przesyłka

Wysyłka ekspresowa DHL

USA/Kanada

7-15 dni

1-2 dni

Francja

7-10 dni

1 dzień

Europa (poza Francją)

7-10 dni

2-5 dni

Reszta świata

10-20 dni

2-7 dni

 

Terminy dostaw wskazane w Zamówieniu mogą być dłuższe i zróżnicowane, biorąc pod uwagę nieprzewidywalne zdarzenia związane z dostawą usług pocztowych oraz nieprzewidywalne zdarzenia niezależne od VKNG lub przewoźnika (np. strajk).

 1. Opóźniona dostawa

 Jeżeli zamówiony Produkt nie zostanie dostarczony w terminie określonym w formularzu Zamówienia lub przewidzianym w OWU, Klient może, po bezskutecznym zleceniu VKNG wykonania obowiązku dostawy w rozsądnym dodatkowym terminie, rozwiązać umowę listem poleconym za pośrednictwem za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisemnej na innym trwałym nośniku. Umowę uważa się za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez VKNG pisma lub pisma informującego o takim rozwiązaniu, chyba że w międzyczasie VKNG wykonało swoje zobowiązanie do dostawy. W przypadku rozwiązania umowy na niniejszych warunkach, VKNG zwróci Klientowi wszystkie zapłacone kwoty najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia rozwiązania umowy.

O ile prawo nie stanowi inaczej i o ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, przekroczenie terminu dostawy nie może skutkować żadnymi szkodami ani odszkodowaniami. VKNG zastrzega sobie prawo do przekazania reklamacji Klienta przewoźnikowi odpowiedzialnemu za dostawę, który w razie potrzeby może zwrócić się do Klienta o dalsze informacje dotyczące opóźnienia.

 1. Miejsce dostarczenia

Produkty dostarczane są na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient nie może zmienić miejsca dostawy po złożeniu Zamówienia. VKNG może dostarczyć Produkt bezpośrednio na adres Klienta lub do punktu odbioru. W przypadku stanu epidemii lub innego zagrożenia zdrowotnego przesyłkę można pozostawić przed budynkiem w miejscu dostawy (dostawa bezkontaktowa). Przed dostawą Produktu można zażądać okazania nieważnego dokumentu tożsamości. Klient ma obowiązek odebrać zamówiony Produkt w terminie piętnastu dni od powiadomienia o jego dostępności (powiadomienie o przejściu, powiadomienie o dostępności w punkcie odbioru itp.). W przypadku braku odbioru Produktu w terminie i na warunkach Zamówienie zostanie anulowane, a Klient może zostać obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.

 1. Stan produktu.

W przypadku dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, Klient ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Produktu w obecności osoby dostarczającej, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletnej dostawy „wyrazić zastrzeżenia” ” o dostawie i ewentualnie odmówić wydania Produktu bezpośrednio dostawcy.

ZWROTY

 1. Adres

Produkty należy zwrócić na adres: BLGD Entreprise / VKNG,

21 bulwar Kraëmer 13014 Marsylia, Francja. Żaden Produkt zwrócony na inny adres nie podlega wymianie ani zwrotowi pieniędzy (z wyjątkiem naszej prośby). Klient zostanie poproszony o dołączenie do przesyłki zwrotnej kopii potwierdzenia Zamówienia lub dokumentu sporządzonego własnoręcznie, zawierającego numer Zamówienia oraz cenę zapłaconą za Zamówienie, a także formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia dotyczącego wykonania prawa prawo odstąpienia od umowy, gwarancja prawna lub handlowa uzasadniająca zwrot Produktu.

 1. Stan

Przed wysłaniem zwrotu obowiązkowe jest przesłanie prośby o wymianę lub zwrot pocztą elektroniczną na adres: Customerservice@vkngjewelry.com. W przeciwnym razie zostanie automatycznie odrzucona.

Klient może zwrócić Produkt w oryginalnym opakowaniu lub w innym opakowaniu, pod warunkiem zachowania wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia, że ​​Produkt jest zapakowany i zabezpieczony tak, aby mógł znajdować się w oryginalnym opakowaniu, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. O ile prawo nie stanowi inaczej, Produkt zwrócony niekompletny, uszkodzony w transporcie lub wykazujący oznaki zużycia lub nieprzyjemny zapach nie podlega wymianie ani zwrotowi pieniędzy.

W przypadku zwrotu niezgodnego z przewidzianymi warunkami prawnymi i/lub handlowymi, wymiana nie będzie możliwa i nie zostanie przyznany zwrot pieniędzy, a Klient pozostanie właścicielem zwracanego Produktu, który będzie mógł odebrać bezpośrednio od VKNG, lub które zostaną zwrócone na jego koszt w terminie maksymalnie jednego miesiąca po zawiadomieniu o odmowie zwrotu przez VKNG.

 1. Koszty zwrotu i zwrot pieniędzy

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, rękojmi lub rękojmi prawnej, Klient będzie miał możliwość wyboru między zwrotem pieniędzy za Produkt lub jego wymianą.

 • W przypadku żądania zwrotu pieniędzy:

Klient pokrywa wszelkie koszty przesyłki związane ze zwrotem Produktu. Po otrzymaniu Produktu VKNG dokonuje pełnego zwrotu ceny zwracanego Produktu, łącznie z początkowymi kosztami wysyłki. VKNG dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zaakceptował on inny sposób. Należy pamiętać, że przetworzenie płatności może zająć do 7 dni roboczych, w zależności od banku lub dostawcy usług płatniczych. Po dokonaniu zwrotu środków na Twoją kartę kredytową lub konto PayPal może minąć do 3 dni roboczych.

W przypadku opłat celnych za odzyskanie zwracanej przesyłki, opłaty celne są odliczane od zwrotu.

W niektórych przypadkach można poprosić obsługę klienta o ekspresową etykietę zwrotną DHL.
Za otrzymanie tej etykiety pocztą elektroniczną klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 21,90 USD. Klient będzie musiał ponownie zapakować produkt w oryginalne opakowanie i zorganizować odbiór przesyłki przez DHL Express w dogodnym dla niego terminie.

Żaden produkt zakupiony ze zniżką nie podlega zwrotowi. Klient może jednak poprosić o notę ​​kredytową, jeśli spełnione zostaną warunki podane powyżej w tym artykule.

 • W przypadku prośby o wymianę

Klient zobowiązany jest do zapłaty z góry wszelkich kosztów przesyłki zwrotnej Produktu. Po otrzymaniu Produktu VKNG zobowiązuje się
odeśle nowy produkt o identycznej wartości. W przypadku wymiany na Produkt o wyższej cenie, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie przed wysyłką wymiany przez VKNG.
Konsument nie zostanie obciążony standardowymi kosztami przesyłki nowego Produktu w przypadku zamówienia złożonego w ramach wymiany. Nowy Produkt zostanie wysłany przesyłką standardową, na warunkach określonych w części „Zamówienia” Regulaminu.

W przypadku opłat celnych za odzyskanie zwróconej paczki, opłatami celnymi zostanie obciążony klient i należy je uiścić przed wysyłką wymiany.

W niektórych przypadkach można poprosić obsługę klienta o ekspresową etykietę zwrotną DHL.
Za otrzymanie tej etykiety pocztą elektroniczną klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 21,90 USD (dla USA i Europy). Klient będzie musiał ponownie zapakować produkt w oryginalne opakowanie i zorganizować odbiór przesyłki przez DHL Express w dogodnym dla niego terminie.

 1.  Przesyłka zwrócona do nadawcy

Może się zdarzyć, że paczka wróci do nadawcy.
Jeżeli przyczyną zwrotu jest: „niepełny adres”, „odmowa adresata” lub „niemożność dostarczenia przesyłki pod ten adres”, Klient będzie zobowiązany do poniesienia kosztu nowej przesyłki w wysokości 12,90 zł za przesyłkę standardową.