Gratis e-bok för nordisk mytologi

Efter populär efterfrågan från samhället har vi sammanställt en bok om nordisk mytologi baserad på vår blogg. Den är på 100 sidor med artiklar om gudarna, jotunn, nio riken och de viktigaste berättelserna från nordisk mytologi.

Denna e-bok är ett utdrag av de första 20 sidorna