Frakt & Retur

Frakt & Retur

Senaste uppdatering: 13 september 2023

FRAKT

 1. Lagertillgänglighet

Produkterna bjuds ut till försäljning och levereras inom gränsen för tillgängliga lager. I händelse av att den beställda produkten inte är tillgänglig, informerar VKNG omedelbart kunden och kan erbjuda dem en produkt av likvärdig kvalitet och pris eller, i annat fall, återbetala beställningen om kunden så önskar. Bortsett från återbetalning av priset för den otillgängliga produkten, är VKNG inte ansvarig för någon avbokningsersättning, såvida inte underlåtenheten att uppfylla avtalet personligen kan hänföras till VKNG.

 1. Retentionsrätt och överföring av risker

VKNG förblir ägare till de sålda produkterna tills full betalning av priset. VKNG åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för korrekt bevarande av produkterna medan de är i VKNG:s ägo. Förutom i de fall då full betalning av priset inte har betalats vid tidpunkten för beställningen, övergår äganderätten till Produkten till Kunden vid leverans. Eventuell risk för förlust eller skada på en produkt överförs till kunden när den senare eller en tredje part utsedd av dem (till exempel ett insamlingsställe, en concierge, etc.) och någon annan leverantör än transportören som erbjuds av VKNG, tar fysisk besittning av den. I alla händelser, när Kunden anförtror leveransen av varorna till en annan transportör än den som erbjuds av VKNG, överförs risken för förlust eller skada på Produkten till Kunden när den överlämnas till transportören.

 1. Länder vi skickar till:

Leverans är tillgänglig över hela världen, förutom följande länder dit vi inte skickar våra produkter ännu:

Algeriet, Kina, Indien, Indonesien, Iran (Islamiska republiken), Irak, Libanon, Marocko, Sydafrika, Tunisien, Venezuela.

 1. Fraktsätt och transportör

När du lägger din beställning har Kunden valet mellan: standardfrakt och expressfrakt. Leveranser görs av en oberoende transportör, till den adress som kunden angett vid beställningen och som transportören enkelt kan komma åt. Vid beställning kan VKNG erbjuda kunden olika leveranssätt. Kunden kommer sedan att informeras om de tidsfrister och priser som transportören tar ut innan beställningen slutförs.

Standard Frakt: Standardfrakt erbjuds för alla beställningar av en eller flera produkter över 70 USD. Vänligen notera att voluminösa produkter (som duk, horn, sköldar, yxor eller vissa klädesplagg) är inte berättigade till gratis leverans.

 • För produkter tillverkade på begäran i vår verkstad i Ukraina: standardleverans sker från Ukraina genom UkrPoshta som tillämpar sina egna allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga via följande länk: https://www.ukrposhta.ua/en/pravyla-nadannia- posluh-poshtovoho-zviazku.
 • För alla andra produkter: Leverans sker från vårt lager i Marseille (Frankrike) genom den franska lokala posten (La Poste - Spårad leverans) som tillämpar sina egna allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga via följande länk: https://laposte.fr /medias/sys_master/apache_synchronised/h70/h5a/11453159931934/CSV-Export-Suivi-V1Janv-2019.pdf

Expressfrakt: Expressfrakt erbjuds för alla beställningar av en eller flera produkter över 200 USD. Observera dock att produkter handgjorda i vår verkstad i Ukraina inte är berättigade till expressfrakt. Om du lägger en beställning över USD 200 kommer endast produkter som inte är handgjorda i vår verkstad i Ukraina att levereras via gratis expressleverans, andra produkter kommer att skickas via gratis standardleverans. 
Observera att voluminösa produkter (som duk, horn, sköldar, yxor eller vissa klädesplagg) inte är kvalificerade för gratis leverans.

Expressfrakt tillhandahålls över hela världen, förutom de länder som anges i artikel 2, och tillhandahålls av DHL Express som tillämpar sina egna allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga via följande länk: https://mydhl.express.dhl/fr/en/legal/terms-and-conditions.html

 1. Leveranstid

När din betalning har verifierats kan det ta upp till 48 timmar att behandla och skicka din beställning. Beställningar som görs efter kl. 11.00 CET kommer att behandlas nästa arbetsdag. Konsumenten informeras vid tidpunkten för sin beställning att vissa produkter är handgjorda på begäran och kräver en fördröjning på 2 till 7 arbetsdagar för tillverkning innan leverans.

Om inte annat anges på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen och/eller på beställningssidan och om inte lagen tillåter en längre period, åtar sig VKNG att leverera alla produkter inom de leveranstider som visas nedan, enligt det land produkterna skickas till :

 

Landsfrakt till

Standard Frakt

DHL Express Frakt

USA/Kanada

7-15 dagar

1-2 dagar

Frankrike

7-10 dagar

1 dag

Europa (utanför Frankrike)

7-10 dagar

2-5 dagar

Resten av världen

10-20 dagar

2-7 dagar

 

Leveranstiderna som anges i beställningen kan vara längre och variera, med hänsyn till eventuella oförutsedda leveranser av posttjänster och eventuella oförutsebara händelser utanför VKNG eller transportören (t.ex. strejk).

 1. Sen leverans

 När den beställda produkten inte levereras på eller före det datum som anges på beställningsformuläret eller föreskrivs i GTC, kan kunden, efter att utan framgång instruera VKNG att fullgöra sin leveransskyldighet inom en rimlig extra tid, lösa avtalet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller skriftligt på annat varaktigt medium. Avtalet anses uppsagt vid mottagandet av VKNG av brevet eller skriftligt meddelande om sådan uppsägning, om inte VKNG har fullgjort sin leveransskyldighet under tiden. När avtalet sägs upp under dessa villkor, kommer VKNG att ersätta kunden för alla inbetalda belopp, senast inom fjorton dagar efter det datum då avtalet sades upp.

Om inte lagen föreskriver annat, och om inte annat anges häri, får överskridanden av leveranstiden inte ge upphov till skadestånd eller gottgörelse av något slag. VKNG förbehåller sig rätten att vidarebefordra Kundens reklamation till den transportör som ansvarar för leveransen, som vid behov kan begära ytterligare information från Kunden angående förseningen.

 1. Plats för leverans

Produkterna levereras till den adress som Kunden angett vid beställning. Kunden får inte ändra leveransplats efter beställningen. VKNG kan leverera produkten direkt till kundens adress eller till ett upphämtningsställe. Vid epidemi eller annan hälsorisk kan paketet lämnas framför byggnaden på leveransstället (kontaktlös leverans). En ej utgången identitetshandling kan begäras innan produkten levereras. Inom en period av femton dagar från meddelandet om tillgänglighet (meddelande om passage, meddelande om tillgänglighet på ett utlämningsställe etc.) ska Kunden hämta den beställda Produkten. Om Produkten inte hämtas ut inom den angivna tidsfristen och under de angivna villkoren kommer Beställningen att annulleras och returfraktkostnaderna kan komma att debiteras Kunden.

 1. Produktens skick.

När Produkten levereras till den adress som Kunden angett vid beställning, är det Kundens ansvar att kontrollera den levererade Produktens skick i närvaro av leveranspersonen och, vid skada eller ofullständig leverans, att ”uttrycka reservationer ” om leveransen och eventuellt vägra leverans av Produkten till leveranspersonen direkt.

RETURER

 1. Adress

Produkterna ska returneras till följande adress: BLGD Entreprise / VKNG,

21 boulevard Kraëmer 13014 Marseille, Frankrike. Alla produkter som returneras till en annan adress kan inte bytas ut eller återbetalas (förutom på vår begäran). Kunden kommer att uppmanas att i returpaketet bifoga en kopia av orderbekräftelsebrevet eller ett handskrivet dokument som anger ordernummer och det pris som betalats för ordern, samt ångerblanketten eller någon annan entydig förklaring om utövandet av ångerrätt, en juridisk eller kommersiell garanti, som motiverar returen av produkten.

 1. Skick

Det är obligatoriskt att göra en bytes- eller returförfrågan via e-post till: customerservice@vkngjewelry.com innan returen skickas. Annars kommer den automatiskt att nekas.

Kunden kan returnera Produkten i sin originalförpackning, eller i någon annan förpackning, förutsatt att de vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att Produkten är förpackad och skyddad såväl som den kan vara i sin originalförpackning så att den inte lider någon skada under transport. Såvida inte lagen föreskriver annat, får en produkt som returneras ofullständig eller försämrad under frakten eller som visar tecken på slitage eller lukt inte bytas ut eller återbetalas till kunden.

I händelse av en retur som inte överensstämmer med de lagliga och/eller kommersiella villkoren kommer inget utbyte att vara möjligt och ingen återbetalning kommer att utfärdas och kunden kommer att förbli ägaren till den returnerade produkten, som de kan hämta direkt från VKNG, eller som kommer att returneras på deras bekostnad inom högst en månad efter meddelandet om avslag på återbetalning från VKNG.

 1. Returkostnader och återbetalning

Vid utövande av ångerrätten, den kommersiella garantin eller en juridisk garanti, kommer kunden att kunna välja mellan återbetalning av produkten eller byte.

 • Vid begäran om återbetalning:

Kunden betalar alla fraktkostnader för att returnera produkten. Vid mottagande av produkten fortsätter VKNG med full återbetalning av priset för den returnerade produkten inklusive de ursprungliga fraktkostnaderna. VKNG utfärdar återbetalningen med samma betalningsmedel som det som kunden använde för den första transaktionen, förutom om de uttryckligen accepterar en annan metod. Observera att betalningar kan ta upp till 7 arbetsdagar att behandlas beroende på din bank eller betalningsleverantör. Efter att återbetalningen har utfärdats kommer det att ta upp till 3 arbetsdagar för pengarna att återföras till ditt kreditkort eller PayPal-konto.

Vid tullavgifter för att återvinna det returnerade paketet dras tullavgifterna från återbetalningen.

I vissa fall är det möjligt att be kundsupporten om en DHL express returetikett.
Kunden kommer att debiteras 21,90 USD för att få denna etikett via e-post. Kunden kommer att behöva packa om produkten i originalförpackningen och se till att paketet hämtas ut av DHL Express vid en tidpunkt som passar dem.

Alla produkter som köps med rabatt är inte berättigade till återbetalning. Kunden kan dock begära en kreditnota om villkoren ovan i denna artikel respekteras.

 • Vid bytesförfrågan

Kunden ska i förskott betala alla fraktkostnader för retur av Produkten. Vid mottagande av Produkten ska VKNG
kommer att skicka om den nya produkten av identiskt värde. Vid byte mot en högre prissatt produkt ska kunden betala skillnaden i pris innan VKNG skickar bytet.
Konsumenten kommer inte att debiteras standardfraktkostnader för den nya produkten för en beställning som görs som en del av ett utbyte. Den nya produkten kommer att skickas som standardfrakt, under de villkor som anges i avsnittet "Beställningar" i användarvillkoren.

Vid tullavgifter för att återvinna det returnerade paketet kommer tullavgifterna att debiteras kunden och måste betalas innan bytet skickas.

I vissa fall är det möjligt att be kundsupporten om en DHL express returetikett.
Kunden kommer att debiteras $21,90 (för USA och Europa) för att få denna etikett via e-post. Kunden kommer att behöva packa om produkten i dess originalförpackning och se till att paketet hämtas av DHL Express vid en tidpunkt som passar dem.

 1.  Paketet returneras till avsändaren

Det kan hända att paketet returneras till avsändaren.
Om orsaken till returen är: "ofullständig adress", "vägran av adressaten" eller "omöjlig att leverera till denna adress", måste kunden betala kostnaden för en ny försändelse på ett belopp av 12,90 USD för standardleverans.