Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Senast uppdaterad: 16 juli 2021

 

Varför denna integritetspolicy?

 

För att kunna erbjuda dig våra produkter via vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar en del av dina personuppgifter. Dessa data kan samlas in under din navigering på vår webbplats (https://www.vkngjewelry.com/), när du gör din beställning eller när du kontaktar kundtjänst.

 

Syftet med denna integritetspolicy är att förse dig med fullständig och uppdaterad information om hur dina uppgifter samlas in och behandlas, i enlighet med alla förordningar, och i synnerhet EU-förordning nr 2016/069 av den 27 april 2016 (Allmänt). Dataskyddsförordningen) och lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling och meddelarfrihet.

 

Genom denna policy kommer vi att svara på följande frågor: Vilka personuppgifter behandlar vi? För vilka ändamål? På vilken rättslig grund? Hur länge sparas data? Till vem överförs din data? Vad är vår praxis för cookies? Vilka är dina rättigheter? Hur tränar man dem?

 

För förtydliganden eller för att göra ett klagomål, tveka inte att kontakta oss på adressen: Contact@vkngjewelry.com.

 

 1. DEFINITIONER

 

Termer med versaler hänvisar till följande definitioner:

 

"BLGD Company" eller "vi" betyder företaget BLGD Entreprise, vars registrerade kontor är beläget på 21 Boulevard Kraëmer 13014 Marseille, Frankrike, och är registrerat i Marseilles handels- och företagsregister under numret 850468331 och vars gemenskapsinterna momsnummer är FR37850468331.

 

"Du" eller den "data ämne" betyder den eller de personer som berörs av behandlingen av personuppgifter som utförs av BLGD Entreprise (användare, potentiella kunder, kunder etc.).

 

De "Webbplats" betyder webbplatsen tillgänglig från länken www.vkngjewelry.com och dess möjliga undersidor (t.ex. blogg) som ger tillgång till innehåll och utrymme reserverat för kunder som tillhandahålls av BLGD Entreprise.

 

"Politik" betyder denna integritetspolicy.

 

"Data(r)" betyder all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare (namn, identifikationsnummer, platsdata, onlineidentifierare, etc.) eller till en eller flera element som är specifika för deras identitet.

 

"Bearbetar" betyder varje operation som tillämpas på data (insamling, inspelning, organisation, lagring, anpassning, kommunikation genom överföring, spridning, radering, etc.).

 

"Datakontrollant" betyder den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Om inget annat anges är BLGD Entreprise ansvarig för behandlingen av Data.

 

"Processor" betyder den person som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning.

 

"Mottagare" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som tar emot kommunikation av data, oavsett om de är en tredje part eller inte.

 

De "förordning" avser Europaparlamentets råds förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (GDPR), lag nr 78-17 av 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter (Data Protection Act), de regler som gäller för kommersiell prospektering enligt post- och telelagen, och mer generellt de lagar och förordningar som är tillämpliga på behandlingen av de uppgifter som vi utför .

 

 1. ALLMÄN

 

Obligatorisk eller frivillig karaktär för insamlingen av data. På webbplatsen informeras du om den obligatoriska karaktären av insamling av data genom närvaron av en asterisk eller annan typ av indikation. I denna policy, om inte annat anges, är all insamlad information obligatorisk och nödvändig för att fullgöra avtalet som ingåtts mellan dig och BLGD Entreprise. I avsaknad av tillhandahållande av dessa uppgifter kommer vi inte att kunna utföra den avtalade tjänsten. I händelse av en ofullständig förfrågan (t.ex. onlineregistrering eller beställning, förfrågan etc.), förbehåller sig BLGD Entreprise rätten att be dig om ytterligare information eller att förklara transaktionen ogiltig.

 

Hypertextlänkar. Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser, applikationer och tjänster än sina egna, som kan drivas av tredje parts företag. Vi är inte ansvariga för behandlingen av personuppgifter som utförs av dessa tredje parts webbplatser, eller tredje parts webbplatser som pekar på vår webbplats, vars användare uppmanas att konsultera deras dataskyddspolicy för mer information. Policyn är endast tillämplig på BLGD Enterprises verksamhet, som inte kan hållas ansvarig för brott mot tredje parts skyldigheter avseende skydd av personuppgifter.

 

Ändringar - Uppdateringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Registrerade kommer att meddelas när uppdateringar görs. Det aktuella datumet för denna integritetspolicy anges i rubriken och vi uppmanar dig att konsultera den regelbundet.

 

 1. DATABEHANDLING

 

Som en del av vår verksamhet är vi skyldiga att behandla data i de situationer som anges nedan:

 

3.1. ORDERHANTERING

 

Webbplatsen tillåter dig att göra onlineköp, vilket kräver att vi utför behandling av följande data:

 

 • Identitetsdata: titel/kön; efternamn; förnamn;
 • Kontaktinformation: e-postadress; postadress för leverans och fakturering (adress, postnummer, stad); telefonnummer;
 • Data relaterade till din beställning: datum, tid, beställningens innehåll;
 • Betalnings- och transaktionsdata: datum för transaktionen, belopp, betalningsmedel, ordernummer, faktureringsdata.

 

säker betalning. Alla transaktioner som görs på vår sida är säkra. Kreditkortsbetalningar görs av våra betaltjänstleverantörer, enligt våra villkor eller på beställningssidan för våra produkter och tjänster. Vi har alltså ett SSL-krypteringssystem för att skydda dina personuppgifter samt de betalningsmedel som används. Vi har inte vid något tillfälle direkt dina bankuppgifter under denna process.

 

Beställning gjord på uppdrag av en tredje fest:  Om du gör en beställning av produkter för en tredje parts räkning, eller om du anger en annan postadress än din egen för leverans av de beställda produkterna, intygar du att du har tillstånd från denna tredje part att överföra deras identitet och postadress, samt andra uppgifter som kan vara nödvändiga för leverans.

 

Syfte: Databehandlingen gör det möjligt att hantera de beställningar som lagts av kunder, hantera betalningar och fakturering samt förbereda och leverera beställningar.

 

Rättslig grund för bearbetning: insamlingen av de uppgifter som anges ovan är obligatoriska och nödvändiga för att fullgöra det avtal som ingåtts med BLGD Enterprise. I avsaknad av tillhandahållande av dessa uppgifter från din sida kommer vi inte att kunna leverera den beställda produkten till dig.

 

Dina betalnings- och transaktionsuppgifter kan också användas för bedrägeribekämpningsändamål, i syfte att hantera obetalda fakturor och tvister, förutsatt att de inte avser intrång eller att det inte leder till att personen utesluts från förmånen av en rättighet, tjänst eller kontrakt.

 

3.2. HANTERING AV EFTERSALETS SERVICE OCH KUNDRELATIONER

 

För att på bästa sätt tillgodose dina önskemål, som en del av vår kundservice och kundrelationshantering, måste vi behandla följande data:

 

 • Identitetsdata: titel/kön; efternamn; förnamn;
 • Kontakt data: e-postadress; postadress för leverans och fakturering (adress, postnummer, stad); telefonnummer;
 • Data relaterade till din beställning: datum, tid, beställningens innehåll, köphistorik;
 • Utbyten med våra tjänster: datum och tid för din förfrågan, arten av din förfrågan (begäran om information innan du gör en beställning, begäran om utbyte, begäran om återbetalning, fråga som rör uppföljningen av en beställning, etc.), innehållet i utbyten med våra tjänster .

 

Syfte: Behandlingen av Data gör det möjligt att hantera kundrelationen. Mer specifikt att svara på kunders förfrågningar om information och att behandla förfrågningar om uppföljning, retur och återbetalning samt att tillåta behandling av förfrågningar om att utöva juridiska eller avtalsenliga garantier.

 

Rättslig grund för bearbetning: insamlingen av de uppgifter som anges nedan är obligatoriska och nödvändiga för att fullgöra det avtal som ingåtts med BLGD Enterprise. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer vi inte att kunna svara på din begäran om återbetalning, utbyte, uppföljning eller någon annan begäran som du har skickat till oss.

 

3.3. ANVÄNDNING AV KUNDOMRÅDET

 

Skapandet av ett kundområde ger dig tillgång till en instrumentpanel för att se status och historik för dina beställningar. Skapandet av detta kundområde är valfritt, om du inte skapar ett kundområde får du all information som rör dina beställningar via e-post (orderbekräftelse, spårning, leveransavisering). 

 

 • Inloggningsuppgifter till ditt kundområde: e-postadress och lösenord för inloggning. Dessa data kan endast lagras automatiskt på webbplatsen om du samtycker till det via dina webbläsarinställningar;
 • Anslutningsdata till ditt kundområde: Åtkomst och användningsdata för kundområdet: IP-adress, operativsystem, loggar, identifierare för din webbläsare, anslutningstid, anslutningslängd, användning av kontofunktioner, valda inställningar, anpassning av din profil.

 

Syfte: Behandlingen av data gör det möjligt att säkerställa din åtkomst till och användning av kundområdet som gjorts tillgängligt för dig av  BLGD Entreprise  (hantering av autentiseringsprocedurer, procedurer för förlust av användarnamn eller lösenord).

 

Rättslig grund för bearbetning: behandlingen av uppgifterna som anges ovan är valfri, dess rättsliga grund är genomförandet av avtalet som ingåtts med BLGD Entreprise, för att ge dig den begärda tjänsten (skapande av ett kundkonto).

  

3.4. REGISTRERING FÖR VÅR KOMMERSIELLA KOMMUNIKATION OCH DELTAGANDE I PRAKTISKA VERKSAMHETER

 

För att hålla dig informerad om våra erbjudanden och våra nyheter måste vi behandla följande uppgifter:

 

 • Identitetsdata: titel/kön; efternamn; förnamn; och eventuellt kan vi be dig om ditt födelsedatum för att erbjuda dig födelsedagserbjudanden;
 • Kontaktinformation: e-postadress; postadress (adress, postnummer, stad); telefonnummer;
 • Din köphistorik
 • Dina preferenser angående kommersiell kommunikation: prenumeration på nyhetsbrevet, samtycke eller vägran att ta emot kommersiell kommunikation.
 • Data som du kommunicerar under marknadsföringsaktiviteter: uppgifter om deltagande i en tävling, ifyllande av ett frågeformulär, foton, kommentarer.

 

Syfte och rättsliga grunder:

Ovannämnda data kommer att användas för att:

 

 • Upprätta och underhålla en kundfil och en prospektfil: den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att hålla uppdaterad information om personer som kan vara intresserade av våra erbjudanden;
 • Skicka kommersiell kommunikation till dig som rör våra erbjudanden: den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till att ta emot kommersiella prospekteringsmeddelanden;
 • Om du redan är kund, att skicka dig erbjudanden som innehåller produkter som liknar de du redan har beställt: den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att erbjuda våra kunder erbjudanden som kan vara av intresse för dem;
 • Håll en uppdaterad lista över personer som motsätter sig mottagandet av kommersiell kommunikation för att inte längre skicka dem erbjudanden: den rättsliga grunden för behandlingen är efterlevnad av vår rättsliga skyldighet att respektera de berörda personernas val att inte ta emot kommunikation av kommersiell karaktär (artikel L34-5 i post- och telelagen);

Organisera och hantera ditt deltagande i marknadsföringsaktiviteter (utlottningar, tävlingar, etc.): den rättsliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal som ingåtts med BLGD Enterprise för att förse dig med den efterfrågade tjänsten (frivilligt deltagande i en marknadsföringsverksamhet).

 

3.5. FÖRBÄTTRING AV VÅRA ERBJUDANDEN

 

För att kontinuerligt förbättra våra produkter och erbjudanden behandlar vi även följande data:

 

 • Data relaterade till din beställning: datum, tid, beställningens innehåll, köphistorik;
 • Utbyten med våra tjänster: datum och tid för din förfrågan, arten av din förfrågan (begäran om information innan du gör en beställning, begäran om utbyte, begäran om återbetalning, fråga som rör uppföljningen av en beställning, etc.), innehållet i utbyten med våra tjänster ;
 • Data som tillhandahålls av dig under kampanjverksamhet: uppgifter om deltagande i en tävling, ifyllande av ett frågeformulär, foton, kommentarer;
 • Data samlas in automatiskt när du surfar på webbplatsen (småkakor);
 • Kundrecensioner och bidrag publicerade online: namn eller pseudonym under vilken meddelandet publicerades, datum och tid för meddelandet, innehållet i meddelandet, produkten eller tjänsten i fråga, om tillämpligt foto bifogat meddelandet;

Vi kan också berika vår webbplats genom att samla in och återpublicera recensioner och bidrag i samband med våra produkter som utfärdats av våra kunder på andra webbplatser som Facebook eller Trustpilot när sådana bidrag är fritt tillgängliga för allmänheten;

 

Syfte: Bearbetningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att erhålla information som möjliggör förverkligande av publik- och statistiska analyser, nödvändiga för att förbättra våra produkter, våra erbjudanden och vår kommersiella kommunikation. 

 

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen är då vårt berättigade intresse av att samla in statistisk data för att förbättra våra produkter, erbjudanden och kommersiell kommunikation.

 

3.6. DATA GENERADE UNDER DIN NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN (COOKIES)

 

När du surfar på webbplatsen använder vi flera typer av cookies och spårare (nedan kallade "cookies") för att optimera din navigering och tillåta oss att förbättra våra erbjudanden.

 

Cookies hänvisar till cookies och mer generellt, alla filer - som deponeras under konsultation av en webbplats eller en mobilapplikation, installation eller användning av programvara i användarens terminalutrustning - som har till syfte att läsa eller skriva information i denna utrustning. Cookies tillåter oss att samla in webbplatskonsultationsdata (IP-adress, internetleverantör, hårdvarukonfiguration, mjukvarukonfiguration, webbläsartyp och språk, etc.).

 

Cookies kan placeras av BLGD Enterprise eller av tredjepartsföretag utan ditt samtycke när de är absolut nödvändiga för driften av webbplatsen eller för att underlätta kommunikation till allmänheten online, till exempel när de är avsedda för autentisering, för att lagra innehållet i varukorgen, för att generera trafikstatistik eller för att begränsa fri tillgång till innehåll som efterfrågas av användare.

 

Förutom cookies som har det exklusiva syftet att tillåta kommunikation via vår webbplats eller cookies som är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsten, använder vi cookies och spårare för följande ändamål:

 

 • Publik mätning och statistik cookies: vi använder cookies för att samla in information om besökare på webbplatsen, nämligen: antalet besökare, frekvensen av besökarnas åtkomst och datum för senaste besök, konsultationens längd, sidorna som konsulteras på webbplatsen, enheten som används för att konsultera webbplats. Dessa cookies tillåter oss att förbättra hastigheten och säkerheten på vår webbplats och att optimera våra redaktionella val och din webbupplevelse.

 

Dessa cookies deponeras av BLGD Enterprise och av:

 • Google Analytics
 • Sc-static.net

 

 • Reklam och marknadsföring småkakor: vi använder cookies för att erbjuda dig personligt anpassat reklaminnehåll baserat på din surfning och din profil. Deras syfte är: att registrera information för marknadsföringsändamål, samla in webbläsardata på flera webbplatser, spara användarens inställningar för YouTube-videouppspelning, uppskatta användarens bandbredd för att anpassa uppspelningen av inbäddade YouTube-videor, begränsa antalet gånger samma annons visas, erbjuda dig personliga annonser och mäta deras relevans.

 

Dessa cookies deponeras av BLGD Enterprise och av:

 • Google Ads
 • Google DoubleClick
 • Pinterest
 • snapchat
 • Facebook
 • Youtube

 

 • Innehållsanpassning: Vi använder spårare för att anpassa det redaktionella innehållet på webbplatsen efter din användning och för att anpassa visningen av våra erbjudanden enligt dem du tidigare har sett på webbplatsen. Dessa är följande tredje parter:
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Pinterest

 

Dela på sociala nätverk: Vi använder cookies för att låta dig dela innehåll på sociala nätverk eller plattformar som finns på webbplatsen, nämligen Facebook, Pinterest, Instagram och Twitter.

 

Samtycke till deponering av cookies och spårämnen: Med undantag för strikt nödvändiga cookies, i avsaknad av uttryckligt samtycke från din sida till deponering av dessa cookies och spårämnen (särskilt i händelse av fortsättning av din navigering på webbplatsen), kommer de inte att deponeras på din terminal. Du kan med jämna mellanrum bli ombedd att upprepa ditt samtycke för att säkerställa att det fortfarande är giltigt.

 

Ställa in cookies och spårare: Efter att ha gett ditt samtycke eller vägrat insättning av vissa cookies och spårämnen har du alltid möjlighet att ändra dina inställningar direkt via webbplatsen tack vare det dedikerade konfigurationsverktyget eller via inställningarna i din webbläsare (Firefox med förbättrat skydd mot spårning; Firefox med radering av cookies; Krom; Safari, Opera; Microsoft Edge).

 

Du kan också konfigurera webbläsaren på din terminal för att aktivera alternativet "Spåra inte", vilket kommer att indikera för besökta webbplatser, reklamnätverk eller applikationer som du inte vill ska "spåras". Den här funktionen är tillgänglig för följande webbläsare: Firefox; Krom; Internet Explorer; Safari; Opera;   Microsoft Edge.

 

I händelse av vägran att använda cookies som inte är väsentliga för webbplatsens funktion:

 

Vissa funktioner på webbplatsen, såsom videospelare eller interaktiva innehållstjänster som erbjuds av tredje part, sätter in cookies så att de kan identifiera din konsultation av innehållet. I händelse av vägran att deponera dessa cookies kommer personaliseringsfunktionerna inte att fungera. Navigeringen på webbplatsen kan fungera mindre smidigt och innehållet som kommer att erbjudas dig (inklusive förslag på videor eller annonser) kommer fortfarande att finnas men kommer inte att vara relaterat till dina intressen.

 

 • UTÖVANDE AV UPPGIFTERNAS RÄTTIGHETER

 

För att tillåta registrerade att utöva de rättigheter som tillerkänns dem enligt bestämmelserna kan vi behandla alla uppgifter som anges ovan i punkt 3.

 

Syfte: behandlingen av dessa uppgifter tillåter oss att hantera förfrågningar om rätt till åtkomst, rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning, rätt till invändning och mer allmänt de rättigheter som garanteras av förordningarna.

 

Rättslig grund: den rättsliga grunden för behandlingen är då efterlevnad av en rättslig skyldighet att möjliggöra ett effektivt utövande av dessa rättigheter för registrerade, i enlighet med artiklarna 15 till 22 i GDPR. 

 

 1. SOCIALA NÄTVERK OCH TREDJE PARTS WEBBPLATSER

 

Utbyten på sociala nätverk. Vi kan kontakta dig eller svara på dina frågor via sociala medier, om du kontaktade oss först genom detta. Du informeras om att användningen av sociala nätverk innebär behandling av personuppgifter av leverantörerna av dessa nätverk (se deras integritetspolicy, för Instagram (Facebook):  https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388), för Facebook: (https://www.facebook.com/policy.php  ). För Pinterest: (https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy-2016), och för Twitter: (https://twitter.com/fr/privacy).

 

Om du kontaktar oss via någon av dessa mellanhänder måste vi behandla följande uppgifter: Namn eller pseudonym som du är registrerad under på det sociala nätverket i fråga, profilbild som eventuellt är kopplad till ditt konto, datum, tid och innehåll i vårt utbyten.

 

Allmän information.  Informationen om dig, som du har överfört till oss, kan berikas för kommersiella, prospekterings-, kommunikations-, värvnings- eller marknadsföringsändamål, med hjälp av andra informationskällor såsom sociala nätverk. Detta inkluderar så kallad "offentlig" information eller information som vi kan ha tillgång till som administratör för en sida eller grupp. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse som ett kommersiellt företag. 

 

 1. HÅLLBARHETSTID

 

Åtaganden. Metoder för effektiv radering av data som genomförs så snart lagrings- eller arkiveringsperioden som är nödvändig för att uppfylla de specificerade eller pålagda ändamålen uppnås, i synnerhet efter radering av ditt konto hos vårt företag eller i slutet av avtalet med vårt företag.

 

Under alla omständigheter hålls de uppgifter som behandlas inte längre än den tid som krävs för att fullgöra de skyldigheter som definierades vid tidpunkten för avtalets ingående eller som åläggs av gällande lagstiftning. Utöver det kan de anonymiseras och lagras för statistiska ändamål, i aggregerad form.

 

Tvister. På samma sätt kan vi arkivera information som visar hur våra avtalsförpliktelser fullgörs tills utgången av de tillämpliga preskriptionstiderna för rättsliga åtgärder, och detta för att på ett korrekt sätt försvara våra intressen inför domstol i händelse av efterföljande rättstvister. Detta gäller särskilt men inte uteslutande de varaktigheter som anges i handelslagen, civillagen och konsumentlagen.

 

De personuppgifter vi behandlar sparas under de perioder som visas i tabellen nedan:

 

Berörda uppgifter

Hållbarhetstid

Uppgifter som behandlas för kommersiella prospekteringsändamål

Tills kundens/prospektens samtycke återkallas eller om det inte 3 år från det senaste aktiva beteendet hos prospekten eller insamlingen av data

Uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av din beställning och hanteringen av avtalsmässiga och kommersiella relationer

3 år från kundens senaste aktiva beteende eller om det misslyckas, från slutet av avtalsförhållandet.

För bokföringshandlingar (inköpsorder, följesedlar, kundfakturor): 10 år från räkenskapsårets utgång

Beställ kontrakt för ett belopp på mindre än 120,00 euro

5 år från avtalets ingående

Beställ kontrakt för ett belopp som överstiger 120,00 euro

10 år från datumet för leverans eller tillhandahållande av tjänsten.

Bankuppgifter: vid enkelbetalning (med undantag för det visuella kryptogrammet som aldrig sparas)

 

13 månader för omedelbar betalkort och 15 månader för uppskjutna betalkort från debiteringsdatumet (i syfte att svara på en eventuell tvist)

Bankuppgifter: vid betalning i flera omgångar (med undantag för det visuella kryptogrammet som aldrig sparas)

13 månader för omedelbar betalkort och 15 månader för uppskjutna betalkort från debiteringsdatumet för den senaste betalningsfristen, som inträffar i slutet av prenumerationen (i syfte att svara på en eventuell tvist)

Inloggningsdata till ditt kundområde

Inaktivering av utrymmet och radering av data (efter kundinformation) 3 år från kundens senaste anslutning

Data relaterade till kundrecensioner och onlinebidrag på tredje parts webbplatser

Varaktighet under vilken meddelandet eller bidraget är fritt tillgängligt för allmänheten online på webbplatsen där det ursprungligen publicerades

Data som rör samtycke eller motstånd mot mottagande av kommersiella prospekteringsmeddelanden

För att garantera effektiviteten av din rätt att invända, kommer din vägran att ta emot kommersiella prospekteringsmeddelanden att behållas i 5 år. Under denna period kommer din e-postadress inte att användas för något annat ändamål.

Data som samlas in av cookies och andra spårämnen under din navigering på webbplatsen

Livstid för cookies: 13 månader maximalt från den första insättningen av kakan eller spårämnet (denna varaktighet förlängs inte varje gång du besöker webbplatsen)

 

Lagringsperiod för informationen som samlas in via dessa cookies: 25 månader maximal

 

 

 1. UTÖVER DINA RÄTTIGHETER

 

För varje begäran om att utöva de rättigheter som nämns nedan eller för mer information kan du kontakta BLGD Enterprise via e-post på adressen: Contact@vkngjewelry.com eller på postadressen: BLGD Enterprise, 21 Boulevard Kraëmer, 13014 Marseille, Frankrike.

 

I enlighet med förordningen har du följande rättigheter till dina uppgifter:

 

 • Rätt till tillgång till dina uppgifter, inklusive rätten att begära en kopia, och till informationen i denna integritetspolicy (Art. 15 GDPR). Där den rättsliga grunden för Behandlingen är vårt berättigade intresse, har du möjlighet att begära information om den avvägning som vi har gjort mellan våra kunders och BLGD Enterprises intressen före denna Behandling.

 

 • Rätt till rättelse (Art. 16 GDPR) och för att uppdatera dina uppgifter som vi har.

 

 • Rätt till radering av dina uppgifter (Art. 17 GDPR) i följande fall:

 

  • när uppgifterna inte längre behövs av oss,
  • där du har återkallat ditt samtycke till deras behandling (om behandlingen baserades på den rättsliga grunden för samtycke),
  • när du invänder mot behandling som har vårt berättigade intresse som rättslig grund eller mot behandling som utförs för prospekteringsändamål eller profileringsändamål relaterade till prospektering.

 

 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (Art. 13-2c GDPR) för all Behandling av Data baserat på den rättsliga grunden för ditt samtycke. Dessutom, när det gäller kommersiell prospektering, har du möjlighet att när som helst avregistrera dig från våra e-postlistor genom att klicka på avregistreringslänken i vår kommunikation eller genom att kontakta oss för att inte längre få ett uppmaningsmeddelande.

 

 • Rätt till begränsning av behandlingen, som, om det inte finns ett tvingande skäl, inte längre kan implementeras utan ditt samtycke (artikel 18 i GDPR) när:

 

  • Du bestrider uppgifternas riktighet under den tid som krävs för att verifiera dem;
  • Om databehandlingen är olaglig men du invänder mot radering av uppgifterna och istället väljer begränsning av behandlingen;
  • När vi inte längre behöver uppgifterna men fortfarande är nödvändiga för att upprätta, utöva eller försvara dina rättsliga anspråk;
  • Där du har invänt mot behandling baserat på vårt berättigade intresse, under den tid som krävs för att balansera våra respektive intressen.

 

 • Rätt till portabilitet av uppgifterna du har lämnat direkt, när de är föremål för automatiserad behandling baserat på ditt samtycke eller på ett kontrakt (Art. 20 GDPR). Denna rättighet innebär att du har möjlighet att begära kommunikation av dessa uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format så att det kan kommuniceras till en annan personuppgiftsansvarig.

 

 • Rätt att invända (Art. 21 GDPR) till behandlingen av dina uppgifter där den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse.

 

 • Rätt att bestämma ödet för dina uppgifter efter din död (art. 40-1 i lag 78-17 av den 6 januari 1978) och att välja en betrodd tredje part som BLGD Enterprise måste anförtro dem. Du kan få mer information om detta ämne på CNIL:s webbplats.

 

I händelse av en begäran om att utöva dina rättigheter förbehåller sig BLGD Enterprise rätten att be dig att specificera din begäran och att tillhandahålla en identitetshandling (som kommer att bevaras i ett år vid utövande av rätten till tillgång eller rättelse och tre år vid utövande av invändningsrätten).

 

Om vårt svar inte har gett dig fullständig tillfredsställelse har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till myndigheten för skydd och kontroll av personuppgifter som du tillhör (i Frankrike, CNIL).

 

 1. MOTTAGARE

 

Som en del av vår verksamhet kommuniceras dina personuppgifter till de tredje parter som presenteras nedan, som presenterar tillräckliga och lämpliga avtalsgarantier för att respektera dina rättigheter, så att behandlingen uppfyller kraven i GDPR där denna förordning gäller (särskilt med avseende på underleverantörer). Dataöverföringar sker i enlighet med tillämpliga förordningar, inom gränserna för uppgifterna som är absolut nödvändiga och samtidigt som deras säkerhet säkerställs.

 

Informationen du lämnar till oss är avsedd för intern användning av auktoriserade personer, den är strikt konfidentiell och får inte lämnas ut till tredje part, förutom under de villkor som föreskrivs av förordningen vid uttrycklig överenskommelse.

 

 • BLGD Company anställda och främst anställda med ansvar för orderhantering, kundrelationer och marknadsföring kommer att ha tillgång till all din Data.
 • Våra betaltjänstleverantörer är mottagare av din identitet, kontaktuppgifter och betalningsinformation som är nödvändig för transaktionen.

Betalningsinformation (kreditkortsnummer/bankuppgifter) behandlas av våra betaltjänstleverantörer som tillämpar sin egen integritetspolicy: PayPal,  Rand.

 • Vår Leveransleverantörer: DHL, Swiss Post (och UkrPoshta för beställningar av produkter tillverkade på begäran i Ukraina) är mottagare av din identitet, din postadress för leverans och fakturering, ditt telefonnummer och din e-postadress för att kunna fortsätta med leveransen av du beställer.

De transportörer som ansvarar för leveransen tillämpar sin egen integritetspolicy på de uppgifter som överförs till dem som en del av beställningen, eller som de måste samla in för att kunna utföra leveransen.

 • Om du beställer produkter gjorda på begäran i Ukraina, vår tillverkningspartner kommer att ha tillgång till din identitet, din leverans- och faktureringsadress, ditt telefonnummer och e-postadress samt innehållet i din beställning för att kunna gå vidare med leveransen av din beställning.
 • Utomstående som sätter in cookies och andra spårämnen på vår webbplats kommer att ha tillgång till de data som genereras under din surfning om du har samtyckt till deponeringen av dessa cookies.
 • Vår värdtjänstleverantör (se juridiskt meddelande);
 • Vår leverantörer av posttjänster  är mottagare av din identitet, din faktureringsadress, din e-postadress och information om enheten och applikationerna du använder för att komma åt e-postmeddelanden som skickas av dessa leverantörer (IP-adress, ditt operativsystem, ditt webbläsar-ID).

 

 • På begäran kan polismyndigheter, administrativa eller rättsliga myndigheter vars rätt till åtkomst till personuppgifter erkänns enligt lag kommer att vara mottagare av dina uppgifter i händelse av en begäran från dem eller för att upprätthålla våra rättigheter.

 

Sammankoppling. I händelse av att ditt medlemsområde kan ansluta till en annan tjänst (till exempel ett socialt nätverk) för korsutskick, kan tredjepartstjänsten förse oss med information som du har godkänt utlämnandet av. Du är informerad om att utgivare av tredjepartstjänster också kan samla in information om konsultation och/eller användning av webbplatsen, i enlighet med deras egen policy för behandling av personuppgifter. Mer information om registrering för webbplatsen från ett tredjepartskonto, för:

Facebook: https://www.facebook.com/help/223184117694507; https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/overview

Google: https://support.google.com/accounts/answer/112802?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

 

Överföring utanför EU.  Vi lagrar dina personuppgifter i Europeiska unionen. Men som en del av vår verksamhet kan dina uppgifter överföras för de ändamål som definieras ovan till företag utanför Europeiska unionen.

 

När produkter tillverkade på begäran tillverkas i Ukraina överför vi följande data: identitet, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress samt innehållet i din beställning till detta land.

 

Dessutom, som en del av vårt avtalsförhållande med vår värdtjänstleverantör, kan dina uppgifter också överföras till USA.

 

I dessa fall, och före varje överföring, säkerställer BLGD Entreprise att de respekterar de garantier som krävs för att säkerställa en sådan överföring genom att rama in den genom den europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Du kan få mer detaljerad information om denna överföring och de tillämpliga garantierna genom att kontakta oss på: Contact@vkngjewelry.com.

 

Aggregering av icke-personliga uppgifter. Vi kan publicera, avslöja och använda samlad information (information om webbplatsanvändare, potentiella kunder, etc.) som vi kombinerar så att ingen individ är individuellt identifierbar. Denna behandling utförs i enlighet med vårt berättigade intresse för statistiska ändamål, bransch- och marknadsanalyser, presentation av våra aktiviteter, marknadsförings- och reklamändamål och andra kommersiella ändamål.

 

 1. DATORSÄKERHET

 

Åtaganden.  Vi åtar oss att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder genom fysiska och logistiska säkerhetsmetoder för att begränsa riskerna för oavsiktlig, obehörig eller olaglig åtkomst, avslöjande, ändring, förlust eller förstörelse av personuppgifter om dig.

 

Varningar. Vi uppmanar dig att vara försiktig med vad du bestämmer dig för att offentliggöra på internet. Med hänsyn till personlig information, inklusive din integritet eller känsliga uppgifter som offentliggörs hos dig initiativ eller dras av via dina bidrag, kommentarer och positioner av något slag på webbplatsen, eller sociala nätverk i grupper och/eller konversationer med andra användare av webbplatsen.

 

Https-protokoll. Webbplatsens URL-adress åtföljs av ett stängt hänglås eller så visas en nyckel längst ner till höger i din webbläsare som indikerar förekomsten av Https-säkerhetsprotokollet, särskilt tillämpligt på datalagring. Det betyder att du befinner dig i ett säkert surfområde, särskilt när du blir tillfrågad om ditt kreditkortsnummer.

 

Dataintrång. I händelse av att en händelse leder till insikten av riskerna för ändring, försvinnande eller obehörig åtkomst till uppgifterna, åtar vi oss att:

 • Undersök orsakerna till händelsen;
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa de negativa effekter och skador som kan bli följden av incidenten;
 • Meddela den behöriga myndigheten och/eller registrerade så snart som möjligt om detta uppfyller ett lagkrav.

Under inga omständigheter kan de åtaganden som definieras i ovanstående punkt jämställas med någon erkännande av fel eller ansvar för inträffandet av denna incident.